Aastaaruanded

Saaremaa osakonna 2016. aasta aruanne

  1. Märts - Orhidee päeva korraldamine Saaremaa Kaubamajas. Koostöö lillepood „Õis“. Suur troopiliste orhideede väljamüük. Kaasatud seltsiliikmed Reet Viira, Sirje Azarov, Elvi Viira.
  2. Alustati loodusöhtute korraldamisega Kuressaares. Sölmiti heatahte koostöölepingud  Saaremaa Merekultuuri Seltsiga ja Arensburg SPA Hotelliga. Vastavalt soovile ruumirendi ja kohvipauside olemasolu.
  3. Aprill, 21. aprill loodusöhtu „Orhideede lummuses“ Külas oli Eevi Siibak, Tallinna Botaanikaaia troopiliste orhideede osakonna juhataja

Pärnu osakonna läbiviidud tegevused 2016. aastal

29.03  Pärnu osakonna üldkogu, kus osales 19 liiget.

20.04. Toimus Pärnu osakonna juhatuse koosolek, kus arutati 2016 aasta tegevusi.

14.05 Linnuvaatluspäev  Pärnu rannaniidul, osales 15 inimest.

03.06 Toimus Pärnu juhatus koosolek, kus arutati  Lõuna-Pärnumaa retke korraldamist ja Pärnu osakonna  osalemist üleriigilisel kokkutulekul Hiiumaal.

Rapla osakonna 2016. aasta tegevusaruanne

Loodusõhtu 10. veebruar – Aastavahetuse reisimuljeid Austraaliast (Imbi Kõiv)

Osalemine talgupäeval Sillaotsa muuseumis 7. mai

Linnulauluhommikud Raplas (17. mai) ja Kohilas (18. mai), juhendaja Ingrid Aus

Orhideeretk Rangu nõmmel ja Tõrasool 5. juuli, juhendaja Ester Valdvee

Osalemine Eesti Looduskaitse Seltsi kokkutulekul Hiiumaal 29. – 30. juuli

Osalemine Looduskaitse Seltsi juubelikonverentsil ERM-is 6. november

Tiit Petersoolt 3 artiklit Raplamaa Sõnumites

Aasta jooksul lisandus 3 uut liiget, aasta lõpu seisuga 59 liiget.

 

Paide osakonna aastaaruanne 2016

Kuna Paide osakond on vaid hetkel 3-liikmeline, siis oleme jõudumööda osalenud teistega koos ürituste korraldamisel.

1.Järvamaa vaatamisväärsusi on tutvustatud liikmete poolt 39 korral 956 osavõtjale, nest 8-l on liigutud Norra allikatel nii Eesti kui Soome turismigruppidega, teistel Järvamaa vaatamist väärivate paikade tutvustamine

Ülevaade Eesti Looduskaitse Seltsi Elva osakonna tegevusest 2016. aastal

Seisuga 31. detsember 2016 on Elva osakonna aktiivsete liikmete arv 31 ja nn „surnud liikmeid“, kes pole aastaid osakonna tööst osa võtnud ega liikmemaksu maksnud ja pole ka lahkumiseks avaldust esitanud, kokku 11.

2016. aastal lisandus üks uus liige.

Veebruarikuus võtsid osakonna esindajad osa seminarist „Loodusturismi toodete ja teenuste arendus“ Jääaja Keskuses Äksis.

Varstu osakond – 2016. aasta tegevuse aruanne

Liikmeskond: seisuga 01.01.2016 tegevliikmeid   80;  

2016. aastal tuli juurde 26 liiget, lahkus 1. Seisuga 01.01.2017 tegevliikmeid 105.

1.     Juhatuse koosolekuid 6,     osavõtjaid kokku     47

2.     Toimus üks üldkogu, osavõtjaid                                   52

3.     Osaleti ELKS vabariiklikul kokkutulekul Hiiumaal        50

4.     ELKS 50. aastapäeva tähistamine Tartus             43

5.     Korrastustalgud Paganamaal                                      12

Alutaguse osakonna 2016. aasta tegevuse aruanne

1.     Õpperetk „Talvised joad“  koos Jõhvi osakonnaga                         3. jaanuar

2.     Loodusõhtu „Räägime mägrast“, lektor Vahur Sepp. (Kajastati ajalehes „Põhjarannik“). Näitus Iisaku kihelkonna muuseumis            1.02.-12.03.

3.     Osavõtt Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi võõr- ja  probleemliikide infopäevast Jõhvis. (Rahastas KIK Keskkonnaameti kaudu)           26.02.

ELKS Türi osakonna 2016. aasta aruanne

1. Loodusõhtu aastalinnu tutvustamine (rasvatihane) veebruar 2016.a.
2. Jaan Eilaste mälestamine sünnikodus (25 osavõtjaid) märts - „ -
3. „Mõtterännud looduse ja kultuuri vahel” Valdur Mikita aprill - „ -
4. Ilmastikust ja ilmavaatlused Türil mai - „ -
6. Ekskursioon Türi linna aedadesse juuni - „ -
7. ELKS vabariiklik kokkutulek Hiiumaal (28.07 – 30.07 ) juuli - „ -

Lehed