Varstu osakond

Kontaktisik: 
Silver Sild
Telefon: 
5102242

VARSTU osakonna 2019.a. tegevuskava, 2018 aruanne

ELKS VARSTU osakonna 2019.a. tegevuskava

1. Koostöö piirkonna koolidega loodushariduse edendamisel aastaringne
2. Loodusõhtud Mõnistes, Rõuges ja Pähnil märts - mai
3. Eestimaa Lõunatipu puhkekoha koristustalgud 27. aprill 10.00
4. Hooldustööd Lõunatipu matkarajal aprill – mai
5. Paganamaa matkaradade koristustalgud „Teeme ära 2019“ 27.aprill 10.00
6. Tutvumine piirkonna pärandkultuuri objektidega mai
7. ELKS Kagu-Eesti osakondade kokkutulek Kanepis juuni
8. Talgud Paganamaal 29.-30. juuni

ELKS Varstu osakond kutsub kõiki, kes hoolivad rikkumata loodusest ja tervistavast matkast, Võrumaale Mõnistesse 6. mail matkale „Eestimaa puutumatu lõunatipp. Kauaks?“

ELKS Varstu osakond kutsub kõiki, kes hoolivad rikkumata loodusest ja tervistavast matkast, Võrumaale Mõnistesse 6. mail matkale „Eestimaa puutumatu lõunatipp. Kauaks?“
Koguneme kell 10.30  Võrumaal Mõniste rahvamaja juures Kuutsil (Võru-Valga teelt Mõnistest 4 km.)
 
Matkapäeva kava:
10.30   Ülevaade Peetrijõe maastikukaitsealast, Eestimaa lõunatipu   matkarajast ja võimalikest Kalkahju ja Naha dolokivi    kaevandusaladest.
12.00  Karstialad. Kalkahju paljandi ja kaevandusalaga tutvumine.
13.00  Bussisõit kuni Naha küla parklani. Jalgsimatk lõunatippu.

VARSTU osakond 2017 tegevuse aruanne

Juhatuse koosolekuid – 10   osavõtjaid kokku  66
Üldkogusid - 1        76
ELKS vabariiklik kokkutulek Porkunis     20
Korrastustalgud Paganamaal        4
Mõniste pargi korrastamine- 2        3
Talgud „Vargamäel“        16
Osakonna teabelehe „Kodurada“ väljaandmine – 2     1
Peetrijõe maastikukaitseala laiendamiskoosolekud – 1    7
Õppereis Räpina-Mooste, Metsanurga talu    47
Osakonna ekspeditsioon piki Peipsi rannikut    44
Loodusõppepäev Karulas. Tiia Trolla     35
Salongiõhtu Mõniste rahvamajas. Ale Sprenk. Harri Lindmets. 26

Varstu osakonna tegevuskava 2017. aastaks

1. Loodusõhtu Aili Paeglisega Varstu kultuurikeskuses. „Israel-Kristuse ja juutide mitmepalgeline maa“. Pillilood Malle Vissel Kohvilaud. 27. jaanuar

2. Loodusõhtu Mõniste rahvamajas Ale Sprengiga. „Eksootilisi reisimuljeid Indoneesiast ja Manuatult“. Lõõtspillimuusika. Kohvilaud. 13. veebruar

3. Loodusõhtu bioloog Georg Aheriga Varstu kultuurikeskuses „Imeline Lõuna-Aafrika“. Muusika. Kohvilaud. 24. märts

4. Loodusõhtu kultuurimajas Kannel. märts

5. Loodusõhtu kultuurimajas Kannel. aprill

6. Sigulda lillelaat 6.mai

Varstu osakond – 2016. aasta tegevuse aruanne

Liikmeskond: seisuga 01.01.2016 tegevliikmeid   80;  

2016. aastal tuli juurde 26 liiget, lahkus 1. Seisuga 01.01.2017 tegevliikmeid 105.

1.     Juhatuse koosolekuid 6,     osavõtjaid kokku     47

2.     Toimus üks üldkogu, osavõtjaid                                   52

3.     Osaleti ELKS vabariiklikul kokkutulekul Hiiumaal        50

4.     ELKS 50. aastapäeva tähistamine Tartus             43

5.     Korrastustalgud Paganamaal                                      12

Varstu osakonna tegevuskava 2016. aastaks

1. Kagu-Eesti osakondade kokkutulek Antslas aprill

2. Paganamaa matkaradade koristus mai

3. Mõniste pargi koristus mai

4. Lõunatipu matkaraja hooldamine, koristus mai-august

5. Loodusõhtu Varstu kultuurikeskuses Georg Aheriga märts, mai

6. Jäälinnuretk Mõniste jõgedel märts

7. Mõniste valla Peetrijõe maastikukaitseala laiendamiskava rakendamisele ja inventuurile kaasaaitamine -    vastavalt  vajadusele

8. Mõniste päevad 20.-25. juuni

9. Õppereis Aegna saarele 2. – 3. juuli

Pähnil avati Vello Denksi mälestuspink

Laupäeval, 16. augustil avati Võrumaal Varstu vallas Pähni külas RMK Pähni looduskeskuse kõrval Eesti Looduskaitse Seltsi (ELKS) Varstu osakonna poolt mälestuspink kunagisele Roosa metskonna metsaülemale Vello-Taivo Denksile, kes 45 aastat tagasi pani sellele osakonnale aluse. Kohal olid RMK Võru metsamajandi juhataja Agu Palo, ELKS aseesimees Juhan Telgmaa, Mõniste vallavanem Katrin Roop, ümberkaudsete looduskaitse seltsiosakondade ja kohaliku osakonna rahvas, lähedased omaksed, kunagised töökaaslased ja Vello töö austajad.

Varstu osakond ei taha Eesti lõunatippu "Ukrainat"

14. aprillil oli Mõniste kultuurimajas koos saalitäis mureliku näoga inimesi. Arutati Eesti lõunatippu kavandatava dolokarjääri keskkonnamõjude hindamise lähteülesande koostamist. Kõik oli viks ja viisakas. Agar arendaja, asjalik hindaja, seaduse ja korra eest seisev keskkonnaamet mitme spetsialisti näol, murelik omavalitsus - kes algselt uuringuloa väljastas ja alles siis ärkas ja aru sai, et tema on nüüd tegelikult mängust väljas ..... ja sadakond kohalikku inimest kes kardavad kõiki ja kõike.

Lehed