Tuhala osakond

Kontaktisik: 
Ants Talioja
Telefon: 
56984123

1976  algas Tuhala karstala kaitsmine ümbruskonda kavandavate maaparandusobjektide eest.

1981  asutati Eesti Looduskaitse Seltsi Tuhala osakond ja loodusõppekeskus.

1981 asutas Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut Nõiakaevu juuresTuhala karstiuurimisjaama.

1998  algas võitlus Nõiakaevu hävitamise vastu. Tuhala karstiala veesäilitusalal Mahtra soostikus, Leva rabas taheti rajada 400 ha  turbatööstus.

1998 asutati MTÜ Tuhala Looduskeskus

2005 aastal algas Nabala karstiala kaitsmine seal ligi 2200 ha lubjakivimaardla  avamise vastu mis hävitaks lähedusse jääva Tuhala Nõiakaevu.

Nabala karstiala kaitsmine liidab Kose, Kohila, Saku ja Kiili valla juhtkondi ja rahvast.

Kirjandus: Ants Talioja. Tuhala radadel. Tuhala Looduskeskuse kronoloogia lk.98 -104. Kirjastus Kadmirell. Tln.2012

Ants Talioja
Tuhala Looduskeskuse juhataja
tuhala@tuhalalooduskeskus.ee
www.tuhalalooduskeskus.ee
www.tuhalanoiakaevuleappi.com
56984123

Tuhala Nõiakaevul 1933. Foto autor Artur Puurand.

Tuhala nõiakaev. Foto Mats Kangur.

Nabala karstialal - Angerja jõel suurvee ajal 1967 a. Helgi Väljataga fotokogust.

Paekna allikajärv. Foto Kuldar Väljataga.

Tuhala meeste võitlused

r. Jaan Riis

Eesti Looduskaitse Selts

 

Tere!

 

 

Esimest kaeveluba Nabala maardlasse hakati taotlema 2005 a.

 

Ligi kümme aastat kestnud  Nabala saaga jõudis loogilise lõpuni.

Palju tänu!

 

Ants Talioja

Tuhala Looduskeskus

 

13. november 2014 . Keskkonnaministeerium : „Nabala-Tuhala looduskaitseala loomine sai valitsuselt heakskiidu”: