Sillamäe osakond

Kontaktisik: 
Vladimir Mirotvortsev
Vadim Orlov
Telefon: 
58044424
53909826

Sillamäe osakonna 2019 tegevuse plaan

Sillamäe osakonna 2019 tegevuse plaan
1. Linnaelanike vastuvõtu korraldamine ökoloogia alastes küsimustes.
2. Linnaelanike informeerimine loodushoiu küsimustes linnalehe „Sillamäe
Teataja“ kaudu.
3. Sõtke jõe kallaste puhastamine ja korrastamine, kaasates vabatahtlike gruppe
.
4. Langevoja maastikukaitseala korrashoid perioodil mai-oktoober.
5. Looduskaitsekuu korraldamine, viies läbi kõik traditsioonilised üritused.
6. Kasvatustöö jätkamine elanikega olmejäätmete õigel käsitlemisel.

Sillamäe osakonna 2018 tegevuse aruanne

Sillamäe osakonna 2018 a tegevuse aruanne

V. Mirotvortsevi ettekandes toodi välja eelmise aasta tähtsamad üritused:
1) Looduskaitse kuu ürituste organiseerimine ja selle raames looduskaitseala ja linna
territooriumi koristus,
2) Kohtumine Venemaa kolleegidega ELKS osakonna aktiivi osavõtul,
3) Loodusfoto näituse korraldamine raamatukogus, autor B. Sinitsov
4) Osalemine Sillporti ammoniaagiterminalide arendamise aruannete avalikus
arutelus, aruannete analüüs ja märkuste koostamine.

SILLAMÄE osakond tegevus 2017

Ettepanekute ettevalmistamine ja esitamine Sillamäe DP projekti ja KMH aruande kohta - “Tallinna mnt”, DPD tehas,   jt.
Osavõtt üritusest „Sillamäe – värskete meretuulte linn“.
Informatsiooni ettevalmistamine ELKS juhatusele (märts).
Lindude vaatlemine (01.03-05.06.2017 – ELKS Sillamäe osakond, Sillamäe Kutsekool, koolid, lasteaiad).
Looduskaitsekuu plaani väljatöötamine (aprill).
„Teeme ära“ ürituste läbiviimine (mai-juuni).
Laupäevakud: Looduskaitseobjekti Langevoja korrastamine ning territooriumi heakorratööd (mai-oktoober).

Eesti Looduskaitse Seltsi Sillamäe osakond sai 30 aastaseks!

Vladimir Mirotvortsev

 

Minu esimene imeline kontakt Eesti Looduskaitse Seltsiga toimus 1975 aastal Sillamäe elanike puhkealal teises männimetsas (Vaivara vald). See oli seotud kaldale uhutud noore hülgega. Mind kutsuti kohale dosimeetriliste mõõtmiste läbiviimiseks ja Sillamäe Põlevkivi- ja Keemiatehase võimaliku mõju hindamiseks. Grupis osales ka Jaan Eilart, kes esitles end kui Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse liige.

ELKS Sillamäe osakond aktiivselt “ära tegemas”

Mai alguse koristuskampaanias osalesid ELKS Sillamäe osakonna inimesed sporditalgutel, linnaterritooriumi koristamisel ja  looduskaitseobjekti Langevoja heakorrastamisel. Samuti said korda aiandus- ja garaaziühistute ümbrused. Talgutel kogutud jäätmed ja praht utiliseeriti. Vladimir Mirotvortsevi üldjuhendamisel said käed prügiseks kokku 850 linnakodanikku. Tehke järele!