Räpina osakond

Kontaktisik: 
Enu Mäela
Telefon: 
5285959

RÄPINA osakonna 2019 tegevuskava, 2018 a tegevuse aruanne

RÄPINA osakonna 2019 tegevuskava

Lindude talvine toitmine ning osalemine talvisel loendusel jaanuar-märts
Läbi viia osakonna aruande-valimiskoosolek märts
Osalemine piirkondlikul kokkutulekul mai
Seoses laulupeo 150. aastapäevaga täiendada osakonna
poolt Räpinas rajatud Laulupeosalu tammede istutamisega mai
Korraldada õppeekskursioon Piusa-Vastseliinasse juuli
Osaleda vabariiklikul kokkutulekul 27.-28.juuli

RÄPINA osakond 2017

Lindude talvisel toitmisel osalesime aktiivselt ja kulutasime toitmiseks üle 50 kg linnutoitu. Samuti osalesime lindude talvisel loendusel jaanuaris.
Tähistasime piduliku koosolekuga 27. aprillil osakonna 50. aastapäeva.
Oleme hea seisnud Räpina Laulupeosalu säilimise eest.
Osalesime Varstu osakonna poolt korraldatud Kagu-Eesti osakondade kokkutulekul
Osalesime aktiivselt vabariiklikul kokkutulekul Porkunis ja jõulukonverentsil 15. detsember Tallinnas.
Räpina osakonna esimees Enu Mäela

Räpina osakonna 2017. aasta tegevuskava

1. Jätkata lindude talvist toitmist ning osaleda lindude loendustel.

2. Tähistada maikuus osakonna asutamise 50. aastapäeva.

3. Seista hea, et Räpina osakonna eestvõttel 1969. a rajatud pargi nn Laulupeo salu säiliks ja täieneks.

4. Osaleda Kagu-Eesti piirkondlikul kokkutulekul Varstus.

5. Õppereis Tartu botaanikaaeda ja loodusmajja

6. Osalemine vabariiklikul kokkutulekul

Räpinas, 27. jaanuaril 2017

ELKS Räpina osakonna esimees Enu Mäela

ELKS Räpina osakonna 2016. a tegevuste kokkuvõte

 
1. 2016. aastaks kavandatud ettevõtmised on kõik täidetud.
2. 1-. aprillil osalesime Kagu-Eesti osakondade kokkutulekul Antslas.
3. Räpinas Apteegi tänava künnapuude ümbrus on korras hoitud.
4. Saesaare paisäirvega seonduvate tulemuste arutelul osalesid meie esindajad
aktiivselt.
5. Lindude talvisel toitmisel kulutati ligi 50 kg linnutoitu. Samuti osaleti lindude
talvisel loendusel.
6. Korraldasime Õppereisi Tartu Loodusmuuseumi.

Räpina osakonna tegevuskava 2016. aastaks

1. Hoida korras Räpinas Apteegi tn asuv kaitse all olevate künnapuude ümbrus

2. Osaleda Saesaare paisjärvega seonduvate uuringute tulemuste aruteludel.

3. Jätkata lindude talvist toitmist ning loendamist.

4. Korraldada ekskursioon Tartu Teadusmuuseumi jaanuaris.

5. Osaleda aktiivselt Seltsi 50. aastapäeva üritustel.

Räpina osakonna esimees Enu Mäela

Lugupeetud Elle Mälbergil täitus 10. aprillil 106. Õnnitlused Seltsi poolt!

ELKS Räpina osakonnal on kavas paigaldada oma osakonna asutajaliikmele nimeline pink. Selleks on võimalus teha annetusi arvelduskontole nr.10220020208018 SEB Pangas, lisades selgituses „Pink Elle Mälbergile“.

Õpetaja Elle Mälberg tähistab 100. sünnipäeva

Oskar Tuvik, Räpinas, 2007. aasta aprillis

Räpina osakonna tegevuskava 2014

 Räpina osakond

25.-26.jaanuar Osaleda lindude talvisel toitmisel ja loendusel

Aprillis            Apteegi tänava looduskaitse all olevate künnapuude ümbruse koristamine

Juulis              Osaleda piirkondlikul kokkutulekul Kanepis

Augustis         Teha matk Mustaoja mõhnastikule

Veel kavas:    osaleda Räpina ümbruse parkmetsa korrastamisel

                      Koostöö Räpina valla koolidega

                      Räpina valla looduse ja kultuuri mälestusmärkide võsast puhastamine