Pandivere osakond

Kontaktisik: 
Eve Kangur
Ülo Niisuke
Telefon: 
56648385
5288097

Pandivere osakonna TEGEVUSKAVA 2019, 2018. aasta tegevusaruanne

aeg tegevused
JAANUAR - APRILL

9.01.2019 Aasta tegevuskava arutelu osalesid viis aktiivsemat liiget.
Talvine ja kevadine linnuvaatluspäev

Märts. Seminar: Virumaa geoloogiline mudel.
Tutvustavad TRÜ teadlased. Osalejad Pandivere osakonna liikmed ja
põllumajanduse ettevõtjad ning talunikud
Korraldajad: Kalle Suuroja ja Ülo Niisuke

PANDIVERE osakonna 2018 TEGEVUSKAVA

AEG TEGEVUSED
JAANUAR-APRILL

20.01.2018 Vinni-Pajusti koolimaja
1.Tutvumine looduskaitseteemalise näitusega. Tutvustaja: Kalju Vaga.
2.Looduskaitse probleemid Eestis. Külalisesinejad: ELKS juhatuse liige Jaan Riis ning ELKS tegevjuht Arvo Veskimets.
3.Koeravere-Rakvere-Pahnimäe oosistiku kaitse. Külalisesineja: Eesti Geoloogiateenistuse spetsialist Kalle Suuroja.