Lihula osakond

Kontaktisik: 
Marje Loide
Telefon: 
56157420

Aastaplaan 2019, Lihula osakond

Aasta kokkuvõtete tegemine. Tööplaani täiendamine. - jaanuar
Aasta linnu - öösorri loengu kuulamine Penijõel - veebruar
Noored euroopa metsades võistlusel osalemine (10.-12.kl) - 25.märts
Vabariiklikus linnuviktoriinis osalemine Tartus (7.-12.kl) - aprill
Märgalade päeva tähistamine ja metsaviktoriinis osalemine - aprill
(7. kuni 12.klass)
Osalemine '' Teeme Ära'' talgutel. Kooliümbruse korrastamine - mai
Vabariiklikus putukaviktoriinis osalemine (7.-12.kl) - juuni
RMK infopunkti külastamine Penijõel - juuli

LIHULA osakond 2018 tegevuskava

Aasta kokkuvõtete tegemine. Tööplaani täiendamine.                     jaanuar
Aasta linnu - metsise loengu kuulamine Penijõel                              veebruar
Linnadevaheline linnuvaatlusvõistluses osalemine Lihulas (6.-9.klass) 25.märts
Märgalade päeva tähistamine ja metsaviktoriinis osalemine          aprill
(7. kuni 12.klass)
Osalemine '' Teeme Ära'' talgutel. Kooliümbruse korrastamine     mai
Klassireisid loodusega tutvumiseks Eestimaal ja Lätis, Leedus     juuni

LIHULA osakond 2017 tegevuse aruanne

Lihula osakond panustab peamiselt koolis toimuvate loodussuunaliste lisategevuste kaudu õpilaste loodus- ja keskkonnateadlikkuse arengusse.
Jaanuaris   tutvusid õpilased 2017 aasta tegijatega – loom, lind, putukas, puu jne.
Veebruaris tähistasime märgalade päeva koostöös RMK spetsialistiga.
Märtsis      osaleti aasta linnu loengus Penijõel ja võeti osa viktoriinist Noored      Euroopa metsades.
Aprillis        võtsid 7. – 12. klass osa RMK üle - Eestilisest metsaviktoriinist. Samuti toimus Junior Rangers kevadlaager.

Lihula osakonna 2016. aasta kokkuvõte

Meie kandis on tegevus kandunud rohkem kooli ja õpilastele suunatud, vanad liikmed on vanemad inimesed ning on üsna tubaseks jäänud.

Jaanuaris tutvustasin õpilastele (7.-12.klass)valitud aasta lindu, looma, puud ja orhideed. Osalesime linnadevahelises linnuvaatlusvõistluses.

Veebruaris tähistasime filmide vaatamisega Veepäeva (7.-12.kl)

Märtsis koostasime ettekandeid Märgalade päevaks ja võtsime osa linnuviktoriinist Tartus(7.-9.kl)

Lihula osakonna tegevuskava 2016. aastaks

1. Mälestuste kogumine asutajaliikmetelt  jaanuar

2. Märgalade päeva tähistamine õpilastega veebruar

3. Aasta linnu tutvustamine märts

4. Aasta puu ja orhidee tutvustamine aprill

5. E. Kumari mälestuskivi külastamine Kirblas

6. Gümnaasiumi loodusturismi kursusel õppijad  mai

7. Junior Ranger laagri läbiviimine Matsalu RP   juuni

8. K.Porgi mälestuskivi ja Laelatu puisniidu külastus juuni

9. E.Kumari mälestuskivi ja Puhtulaid, matk juuli

Lihula osakonna tegevuskava 2014

 

Lihula osakond

Mälestuste kogumine asutajaliikmetelt                             jaanuar                      

Märgalade päeva tähistamine                                           veebruar                               

Aasta linnu tutvustamine                                                  märts

Aasta puude tutvustamine                                                aprill

E.Kumari mälestuskivi külastamine, matk Kirblas             mai

Junior Ranger laagri läbiviimine Matsalu RP                     juuni