J. Liivi nim Alatskivi osakond

Kontaktisik: 
Ene Zirk
Telefon: 
5238018

Juhan LIIVI nim ALATSKIVI osakonna 2018 tegemised

Jaan Eilart – 85 – Liivi luulepreemia vaimne autor ja eestvedaja – osalemine Liivi
üritustel Alatskivil ja Liiivi Muuseumis 3
Kaardistame uues Peipsiääre vallas nimekate loodus- ja kultuurilooliste isikutega
seotud paigad - alustatud, aga jätkub 2019.a 2
Kodavere kihelkonna nimekate isikute kalmude korrastamine Alatskivi kalmistul
aprillis- mais 4
MTÜ Alatskivi Looduskeskus tegevuste jätkumisele kaasaaitamine ja
loodusharidusliku suuna propageerimine:
-looduskeskuses ettevalmistused kevadiseks avamiseks 3
-H2O programmi konsulteerimine 1

Juhan LIIVI nim ALATSKIVI osakonna 2019 a esialgne tööplaan

Juhan LIIVI nim ALATSKIVI osakonna 2019 a esialgne tööplaan

Osalemine Liivi preemia üleandmise ürituste korraldamisel.
Tähelepanu pärandkultuurile ja selle tutvustamisele piirkonnas. Kohtumine loodus- ja
fotohuvilise A.Saluga – avastusretkedest loodusesse oma kodukohas.
Aktiivne osalemine MTÜ Alatskivi Looduskeskuse loodushariduslikus tegevuses
matkarajal ja programmide juhendamisel.
Aprill: talgupäev Kokora mõisapargi korrastamiseks koostöös mõisa omanikega.
Mais: ühistöö päev MTÜga Alatskivi Looduskeskus Aida kinnistu ja

J. Liivi nim. Alatskivi osakonna 2018 tegevuskava

J. LIIVI nim ALATSKIVI osakond 2018 plaanid
Jaan Eilart – 85 – Liivi luulepreemia vaimne autor ja eestvedaja – osalemine Liivi
üritustel Alatskivil.
Kaardistame uues Peipsiääre vallas nimekate loodus- ja kultuurilooliste isikutega
seotud paigad.
Kodavere kihelkonna nimekate isikute kalmude korrastamine Alatskivi kalmistul
aprillis- mais.
MTÜ Alatskivi Looduskeskus tegevuste jätkumisele kaasaaitamine ja
loodusharidusliku suuna propageerimine.
Mais -juunis ühistöö päevad Alatskivil looduskeskuse ümbruse ja Peatskivi külas

J. Liivi nimelise Alatskivi osakonna tegevuskava 2016. aastaks

1. Osalemine Liivi-päevade ürituste korraldamisel (aprill) ja Jakob Liivi

2. Kohalike pärandkultuuriobjektide tutvustamine

3. MTÜ Alatskivi Looduskeskuse töö aktiviseerimisele kaasaaitamine

4. Osalemine MTÜ-de arenguprogrammi koolitusel (jaanuarist kuni juunini)

5. Heakorratalgud (aprill kuni mai) – Aida kinnistu, kalmistu, üksikobjektid

6. Mälestusmärkide temaatikaga tegelemine.

7. Tartu uue Loodusmuuseumi ekspositsiooni külastamine ja tutvumine Tartu

J.Liivi nim. Alatskivi osakond 2014

 

J. Liivi min. Alatskivi osakond

Osalemine Liivi preemia üleandmise ürituste korraldamisel.

Tähelepanu pärandkultuurile ja selle tutvustamisele piirkonnas.