J. Liivi nim Alatskivi osakond

Kontaktisik: 
Ene Zirk
Telefon: 
5238018
k.7302371

J. Liivi nimelise Alatskivi osakonna tegevuskava 2016. aastaks

1. Osalemine Liivi-päevade ürituste korraldamisel (aprill) ja Jakob Liivi

2. Kohalike pärandkultuuriobjektide tutvustamine

3. MTÜ Alatskivi Looduskeskuse töö aktiviseerimisele kaasaaitamine

4. Osalemine MTÜ-de arenguprogrammi koolitusel (jaanuarist kuni juunini)

5. Heakorratalgud (aprill kuni mai) – Aida kinnistu, kalmistu, üksikobjektid

6. Mälestusmärkide temaatikaga tegelemine.

7. Tartu uue Loodusmuuseumi ekspositsiooni külastamine ja tutvumine Tartu

J.Liivi nim. Alatskivi osakond 2014

 

J. Liivi min. Alatskivi osakond

Osalemine Liivi preemia üleandmise ürituste korraldamisel.

Tähelepanu pärandkultuurile ja selle tutvustamisele piirkonnas.