Alutaguse osakond

Kontaktisik: 
Anne Nurgamaa
Telefon: 
56643602

Alutaguse osakond annab teada: toimusid loodusteemalised perepäevad

2016. aastal viisid ELKS-i Alutaguse osakond, RMK ja Alutaguse Matkaklubi läbi kaks toredat perepäeva: „Taimede lummuses – puud“ ja „Seeneperepäev“. Perepäevad viid ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projekti „Loodusteemalised perepäevad vahetus keskkonnas“ raames.

Iisakus põhjus töö ja pidutujuks.

 45 aastat alates 1969 22. jaanuarist on Alutagusel ametlikult Eesti (Looduskaitse Seltsi) asja aetud. Tublidel inimestel siis Eino Jürmaniga alustades ja täna Anne Nurgamaa juhtimisel jätkates on põhjus heal meelel tagasi vaadata. Tehtud on nii mõndagi ning teha veel ja veel.

Jõudu selleks!

Alutaguse osakonna tegevuskava 2014

  

Alutaguse osakond

11. veebruaril tähistas ELKS Alutaguse osakond Iisaku Looduskeskuses oma 45. aastapäeva.

Algul uudistati eelmisel aastal valminud ökomaja ja vaadati õppefilmi.

Seejärel tegi Anne Nurgamaa lühitutvustuse osakonna tegevusest nende 45 aasta jooksul ning arutati tulevikuplaane.

2014.a tööplaan.

1. Korraldada avalik teemaõhtu Iisaku parkmetsa teemadel, kuna viimasel ajal on levinud vastakaid arvamusi kaitseala kohta.

2 „Teeme Ära“ korrastustööd

Lehed