Veebruari Keskkonnategu ja Keskkonnaämber

TALLINN, 2.03.2015. Eesti Looduskaitse Selts alustas sel aastal Kuu Keskkonnateo ja Kuu keskkonnaämbri valimisi. Veebruar oli sündmusterohke, kuu Keskkonnategusid on seekord kolm.

Veebruari üheks Keskkonnateoks on Eesti Arboristide Koja ja Heiki Hanso poolt tehtud toetuskampaania Euroopa Aasta Puu kandidaadile - Orissaare staadionil kasvavale tammele. Ehkki lõpptulemus selgub alles 5. märtsil, väärib üldrahvalik ettevõtmine tunnustust.

Veebruari teiseks Keskkonnateoks on 26. veebruaril keskkonnaministeeriumi ning Sindi paisu omaniku AS Raju vahel sõlmitud kokkuleppe paisurajatiste riigile müümiseks. Nüüd on saamas võimalikuks Sindi paisu täielik või osaline lammutamine, et kalad (eriti lõhelised) saaksid vabalt Pärnu jõe ülemjooksule ja kogu jõgikonda kudema. Eraldi väärib äramärkimist Sindi paisu lammutamise eest võitleja, Eesti teeneline õpetaja Hans Soll, kes on 85-aastane ja vaatamata kõrgele eale endiselt valmis panustama Eestimaa looduse hoidmisse.

Kolmandaks Keskkonnateoks on 19. veebruaril valitsuse poolt Eesti vanima - Lahemaa rahvuspargi uuendatud kaitse-eeskirjade kinnitamine. Need tagavad parema kaitse sealsele loodusele ja pärandkultuurile. Korrigeeriti ka kaitseala piire ja režiime ning ehitustingimused muudeti senisest selgemaks. Lahemaa rahvuspark loodi 1971. aastal, eelmised kaitse-eeskirjad kehtisid aastast 1997.

Veebruari Keskkonnaämbriks valisime hundijahi Viiratsi moodi. Kuigi peeti metsseajahti, lasti hoopis hunte. Salaküttimine toimus 7. veebruaril Viiratsi jahiseltsi maadel Puujala tee ääres. Juhtunut uurib keskkonnainspektsioon. Viiratsi jahimeeste seltsi ülbet käitumist taunisid nii Viljandimaa jahimeeste liit kui Eesti jahimeeste selts.

Eestlased on iseloomult tagasihoidlikud tunnustuste jagamisega. Tihti lööme ka häirekella alles siis, kui on juba liiga hilja. Seetõttu alustasime sel aastal Looduskaitse Seltsi poolt Kuu Keskkonnateo ja –ämbri valimistega. Esimene Keskkonnateo ja -ämbri valimine toimus jaanuaris.

Märtsi kandidaate ootame aadressil info@looduseomnibuss.ee kuu lõpuni, järgmised Keskkonnateo ja –ämbri tiitli saajad kuulutame välja 6. aprillil.

Äsja selgunud veebruari laureaate tutvustame täna Rahvusraamatukogus kell 18 algaval loodusõhtul.

 

Lähem info:
Jaan Riis
Eesti Looduskaitse Seltsi esimees
Tel. 5647 6297, e-post info@looduseomnibuss.ee