Varstu osakonna tegevuskava 2016. aastaks

1. Kagu-Eesti osakondade kokkutulek Antslas aprill

2. Paganamaa matkaradade koristus mai

3. Mõniste pargi koristus mai

4. Lõunatipu matkaraja hooldamine, koristus mai-august

5. Loodusõhtu Varstu kultuurikeskuses Georg Aheriga märts, mai

6. Jäälinnuretk Mõniste jõgedel märts

7. Mõniste valla Peetrijõe maastikukaitseala laiendamiskava rakendamisele ja inventuurile kaasaaitamine -    vastavalt  vajadusele

8. Mõniste päevad 20.-25. juuni

9. Õppereis Aegna saarele 2. – 3. juuli

10. Osalemine Paganamaa päevadel, RMK vaatetorni avamine  9.-10.juuli

11. Kalapüügivõistlus Ähijärvel 22.-23. juuli

12. Üle- Eestiline kokkutulek Hiiumaal 30.-31. juuli

13. Soojärvede matk Võrumaal august

14. Seenenäitus Mõniste muuseumis 7. -9. sept.

15. Külaskäik Elva osakonda 16.-17. sept.

16. Looduskaitsealased teemaõhtud okt., nov.

17. Osakonna aastalõpupidu Krabil 9. detsember

18. Teabelehe „Kodurada“ väljaandmine vastavalt vajadusele

Silver Sild, juhatuse esimees

Tegevusplaani aasta: 
2016