Varstu osakonna tegevuskava 2014

 

Mai, 20.aug.  Paganamaa matkaradade koristus, 2 korda

Mai                 Mõniste pargi koristus

Mai-august    Lõunatipu matkaraja koristus, niitmine

2. juunil           Vello Denksi mälestusmatk Paganamaal

August            Lõunatipu matkapäev, matkaraja hooldus

20.august       Paganamaa matkapäev

Osalemine  Mõniste valla Naha ja Kalkahju dolomiidikaevanduste

tegevuskavale  tegevuslubade taotluste läbiarutamisel

Juuni               Ekskursioon Lõuna- ja Lääne-Eestis, tutvumine kaunimate koduaedadega

Juuni               Tutvumine Varstu valla pärandkultuuri objektidega

Juuli                Kalapüügivõistlus Ähijärvel

                        ELKS Kagu-Eesti osakondade kokkutulek Kanepis

September     Seenenäitus Mõniste muuseumis

Sept.-nov.       Teemeõhtud Georg Aheri osavõtul

10.november Loodusteemaline fotonäitus

Teabelehe “Kodurada” väljaandmine – vastavalt vajadusele

Läbi aasta      Koostöö koolimetskondadega

                        Silver Sild
 

Tegevusplaani aasta: 
2014