VARSTU osakonna 2019.a. tegevuskava, 2018 aruanne

ELKS VARSTU osakonna 2019.a. tegevuskava

1. Koostöö piirkonna koolidega loodushariduse edendamisel aastaringne
2. Loodusõhtud Mõnistes, Rõuges ja Pähnil märts - mai
3. Eestimaa Lõunatipu puhkekoha koristustalgud 27. aprill 10.00
4. Hooldustööd Lõunatipu matkarajal aprill – mai
5. Paganamaa matkaradade koristustalgud „Teeme ära 2019“ 27.aprill 10.00
6. Tutvumine piirkonna pärandkultuuri objektidega mai
7. ELKS Kagu-Eesti osakondade kokkutulek Kanepis juuni
8. Talgud Paganamaal 29.-30. juuni
9. Loodust hoidvate maaomanike tunnustamine juuni- juuli
10. Osalemine RMK Pähni Külastuskeskuse „Metsa aarete päeval“ 11. juuli
11. Osalemine XXV Paganamaa päevade korralduses 12.-13. juuli
12. ELKS vabariiklik kokkutulek Vana-Vigalas 26.-28. juuli
13. ELKS kongress Vana-Vigalas 27. juuli
14. Matk RMK Pähni metsaõpperajal juuli
15. Õppeekskursioon Haapsalu, Noarootsi 3.-4. august
16. Üle-eestilise loodusepäeva tähistamine. 18. august
17. Taasiseseisvumispäeva matk Paganamaal 20. august
18. Loodusmatk „Vanavanemad ja lapselapsed“ september
19. Osakonna aastalõpupidu Mõniste rahvamajas 14. detsember
20. Teabelehe “Kodurada” väljaandmine vastavalt vajadusele

Silver Sild Aive Adler
5102242 5288150

VARSTU osakonna 2018 aruanne

Juhatuse koosolekuid – 7 osavõtjaid 55
Üldkogusid – 1 87
Vabariiklik kokkutulek Kauksis 26
Korrastustalgud Paganamaal 4
Osakonna teabelehe „Kodurada“ väljaandmine – 2 1
Osakonna õppeekskursioon Tartusse 46
Loodusõhtu Varstu Kultuurikeskuses. Georg Vaher 24
Matk „Eestimaa puutumatu lõunatipp. Kauaks?“ 30
Talilindude loendus – 1 2
Nõupidamine Keskkonnaministeeriumis 1
Kalapüügivõistlus Ähijärvel – 1 3
Osalemine Rõuge valla keskkonnakomisjoni töös 2
Osakonna aastalõpupidu Mõniste rahvamajas 42
Osalemised ELKS Keskkogul ja konverentsidel – 5 6
Kokku tegevusi 27, osalejaid kokku 332
Silver Sild

Tegevusplaani aasta: 
2019