VARSTU osakond 2017 tegevuse aruanne

Juhatuse koosolekuid – 10   osavõtjaid kokku  66
Üldkogusid - 1        76
ELKS vabariiklik kokkutulek Porkunis     20
Korrastustalgud Paganamaal        4
Mõniste pargi korrastamine- 2        3
Talgud „Vargamäel“        16
Osakonna teabelehe „Kodurada“ väljaandmine – 2     1
Peetrijõe maastikukaitseala laiendamiskoosolekud – 1    7
Õppereis Räpina-Mooste, Metsanurga talu    47
Osakonna ekspeditsioon piki Peipsi rannikut    44
Loodusõppepäev Karulas. Tiia Trolla     35
Salongiõhtu Mõniste rahvamajas. Ale Sprenk. Harri Lindmets. 26
Salongiõhtu Varstu Kultuurikeskuses. Aili Paeglis. Malle Vissel. 15
Loodusõhtu Varstu Kultuurikeskuses. Georg Aher, Raina Luht 33
Loodusõhtu Kandles, lektor Helle Laanpere.    22
ELKS Kagu-Eesti kokkutulek Kornetis     49
Seenenäitus         13
Talilindude loendus – 1         2
Kalapüügivõistlus Rimmi paisjärvel – 1     12
Õppepäev LV Aluksnes  I       20
Õppepäev LV Aluksnes II       15
Õppepäev Obinitsas. Lindora laat, Nopri talu    23
Osakonna aastalõpupidu Mõniste rahvamajas    55
ELKS Keskkogul ja konverentsidel osalemised  - 5   16
Kokku tegevusi 2017.a.  39     osavõtjaid kokku   620
Liikmeskond:
01.01.2017.a.   tegevliikmeid – 105
2017.a. jooksul tuli juurde tegevliikmeid-     12
2017.a. jooksul lahkus tegevliikmeid -      1
01.01.2018.a. seisuga tegevliikmeid -  116
Silver Sild osakonna juhatuse esimees

VARSTU osakond, täpsustatud tegevuskava                 
ELKS Varstu osakonna üldkogu Mõniste rahvamajas.     18. jaanuar
Looduskaitsekuu nõupidamine Keskkonnaministeeriumis.        7. veebruar
Loodusõhtu Varstus. Georg Aher.  Reis Namiibiasse.    05. aprill
Eestimaa Lõunatipu matkaraja koristustalgud.     22. aprill
Paganamaa matkaradade koristus.                            22. aprill
Matk  Kalkahju kaevandusalale ja Eestimaa lõunatipp  05. mai 10.00
Mõniste pargi koristus.                    06.  mai
„Uma Pido“  Paganamaa matk.                12. mai 
Algus kell 11.00 Krabi kõrtsi juurest.
Looduskaitse päeva tähistamine  Mõniste muuseumi  õuel   13. mai
Muuseumiööst osavõtt Mõnistes.       19. mai
ELKS Kagu- Eesti osakondade kokkutulek  Räpinas.     26. Mai
09.00  Väljasõi Kuutsilt  7.00
Varstu osakonna ekskursioon Lääne-Eestisse ja Soomaale.  7.-8. juuli
ELKS üle-eestiline kokkutulek  Iisakul ja Kauksil .         28.-29. Juuli
                                                           
Kalapüügilaager  Ähijärvel.                4. august
Õppeekskursioon Tartu muuseumidesse  ja lodjasõit Emajõel. 11. august
Matkafestival matkateede harusid mööda Aegviitu            6.-20. august
Seenenäitus  Mõniste  muuseumis .               5.-7. sept.
Loodusõhtud Varstus , Mõnistes ja Võrus.              sept. okt. nov.
Osakonna  aastalõpupidu  Mõniste rahvamajas.                15. dets  
Teabelehe “Kodurada” väljaandmine.                            2 x vastavalt  vajadusele    
  Silver Sild  Varstu osakonna juhatuse esimees,  5102242

Tegevusplaani aasta: 
2017