Varstu osakond – 2016. aasta tegevuse aruanne

Liikmeskond: seisuga 01.01.2016 tegevliikmeid   80;  

2016. aastal tuli juurde 26 liiget, lahkus 1. Seisuga 01.01.2017 tegevliikmeid 105.

1.     Juhatuse koosolekuid 6,     osavõtjaid kokku     47

2.     Toimus üks üldkogu, osavõtjaid                                   52

3.     Osaleti ELKS vabariiklikul kokkutulekul Hiiumaal        50

4.     ELKS 50. aastapäeva tähistamine Tartus             43

5.     Korrastustalgud Paganamaal                                      12

6.     Eestimaa Lõunatipu korrastustalgud                             10

7.     Mõniste pargi korrastamine, 2 korda                         7

8.     Sigulda lillelaada külastus                                              9

9.     Looduskaitsepäeva matk Paganamaal                        6

10. Peetrijõe maastikukaitseala 3 laiendamiskoosolekut          9

11. Õppereis Aegna saarele                                              36

12. Õppereis Ülenurmele ja Endla rabasse                             21

13. Õppereis Lindora-Obinitsa-Meremäe-Vastseliina         20

14. Salongiõhtu Georg Aheriga Mõniste rahvamajas          56

15. Salongiõhtu Igor Tuulingu ja Ülo Suurega Varstu Kultuurikeskuses 34

16. Loodusõhtu Kandles, lektor Vahur Sepp             16

17. Loodusõhtu Kandles Hendrik Relvega                             53

18. ELKS Kagu-Eesti kokkutulek Antslas                               20

19. Kohtumine ELKS Elva osakonnaga                       21

20. Seenenäitus                                                                 14

21. Talilindude loendus                                                        2

22. Lendorava elukohtade uuring                                        5

23. Kalapüügivõistlus Rimmi paisjärvel                             3

24. Osakonna aastalõpupidu Mõniste rahvamajas                     40

25. Osalemised ELKS keskkogul ja konverentsidel 2 korda, 2 osalejat        

 

Silver Sild, esimees