Tartu osakonna tegemised 2016. aastaks

Märtsi keskel pidasime aru, mida sel aastal jaksame ette võtta.

18. märtsil toimus TA LKK ja seltsi osakonna ühine ettekande koosolek raamatu „Eesti maastikud“ autori Ivar Aroldi austamiseks.

Maikuul sai jätkatud traditsioonilisi Kalev Pildi linnulaulu hommikuid, Jüri Ilvese juhendamisel.

Ka sel aastal külastati ühiselt Tartus toimunud Maamessi Harry Ahlandi eestvedamisel.

Tartus toimunud EOÜ lahtisel ettekandekoosolekul käisid huvilised omal käel, arusaamade erinevuste tõttu jäi reklaam osakonnas levitamata.

„Teeme ära“ Palupõhja koristustalgutest võeti osa jällegi omal käel. Võimalus selleks selgus alles tagantjärele. (Esialgsest infost Looduse Omnibussi kodulehel ei selgunud, kas ka Tartust oodatakse osavõtjaid).

Plaanis on ühiselt külastada taasavatud TÜ loodusmuuseumi, samuti jõuda Jääaja keskusesse.

Plaanis oli ka võtta osa seltsi suvisest vabariiklikust kokkutulekust.

Loo võttis kokku Rein Laiverik (55 674 946)

Tegevusplaani aasta: 
2016