TARTU osakonna 2019.a. I poolaasta tegevuskava, 2018 tegevuse aruanne

TARTU osakonna 2019.a. I poolaasta tegevuskava

16. jaanuaril juhatuse koosolek, pandi paika selle aasta tegemisi: 23. jaanuaril ühine
õppekäik TÜ loodusmuuseumi; 30. jaanuaril kohtumine Kalev Sepaga teemal:
“Looduskaitse uuemad suunad ja Eesti“
Baeri majas näitus: „Loodusteadlaste eksliibriseid“
13. veebruaril osakonna üldkoosolek.
27. veebruaril ekskursioon Tartu Õlletehasesse.
5. märtsil tähistati K. E. von Baeri päeva ja Vaike Hang koostas Baeri majas näituse :
ELUS kauaaegne teadussekretär Linda Kongo – 90.
9. märtsil osavõtt emakeele-päeva konverentsist Kirjandusmuuseumis.
20. märtsil kohtume Juhani Püttsepaga teemal: „Jalgsirännakud Eesti-maa teedel
koos Ingmar Muusikusega ja mis see kõik meile andnud on.“
10. aprillil kavas osakonna liikmete üldkoosolek.
24. aprillil kohtumine Nikolai Laanetuga - aasta loomast – suurest närilisest koprast.
Alates 8. maist kolmapäeviti hommikused linnulaulu kuulamised - meeldetuletamised
Raadi kalmistul ja Tähtveres.
17. mail õppe-ekskursioon Palamusele ja Kuremaale.
31. mail kevadpiknik looduses väljasõiduga Vapramäele.
Juunikuu üritused konkretiseeruvad siis kui saavad paika Tartu esimese üldlaulupeo
ära-märkimise üritused linnas.
Jooksvalt:
1. Jätkata Taaja Liibuski poolt peetud fotokroonikat (Otto Kuus, Maldo Kikkull)
2. Jälgida ja võtta osa Koidula tamme ümbruse kujundamisest (Valve-Liivi
Kingisepp)
3. Leida ja fotografeerida Tartus nn. nimelised puud, võimalusel koostada album
4. Kaasata seltsi tegevusse uusi liikmeid.
5. Teha koostööd „Eesti Keele Kaitse Ühinguga“ (Illi Uuk)
Rein Laiverik

TARTU osakonna 2018 tegevuse aruanne

9. aprill – kohtumine Ain Kallisega teemal: kliima täna ja kliima muutumist
mõjutavad tegurid. Osavõtjaid: 22
18. aprill – kevadpidu Tähtvere päevakeskuses, esinesid etlejad ja rahvatantsijad ja
line-tantsijad Osavõtjaid: 34
2. mail algasid ja jätkusid kuni 30. maini hommikused linnulaulu-kolmapäevakud
Raadi kalmistul ja Tähtvere pargis Jüri Ilvese juhendamisel.
30. mail - Raadil küünalde süütamine lahkunud seltsikaaslaste kalmudel.
Osavõtukordi: 46
22. mail - aktiivi koosolek II poolaasta tegevuse täpsustamiseks. Otsustati jätkata
õppesõite Võrumaale, osaleda Looduse Omnibussi sõitudel. Osavõtjaid: 18
28. juunil - õppesõit marsruudil Räpina – Värska – Saatse Malle Peedeli
juhendamisel. Osavõtjaid: 25
30.-31. juulil – vabariiklik kokkutulek Kauksis. Osavõtjaid: 14
15. augustil – õppesõit Võrumaale Malle Peedeli juhendamisel. Osavõtjaid: 20
6. septembril – õppesõit Varstu -Mõniste – Paganamaa – Pähni.
Juhendas Malle Peedel. Osavõtjaid 29
23. oktoobril - Taavi Pae loeng „Tiigi tänaval kasvava Koidula tamme lugu“
14. novembril – osakonna üldkoosolek
Tartu Loodusmaja juhataja Jaanika Kuusmaa ettekanne „65 aastat laste loodus-
haridust Tartus“

Üldkoosolekul valiti uus juhatus (9 liikmeline) ja revisjonikomisjon (3 liikmeline).
Tehti tulevikuplaane. Osavõtjaid: 26
29. novembril – osakonna aastalõpu koosviibimine Kotka keldris. Lugesime
talveluulet ja tantsisime.
10. detsembril: osavõtt ELKS aastalõpukonverentsist Rahvusraamatukogus
Tallinnas. Osavõtjaid: 22
Rein Laiverik

Tegevusplaani aasta: 
2019