TÜRI OSAKONNA 2019.a. TÖÖPLAAN, TÜRI osakond 2018

EKLS TÜRI OSAKONNA 2019.a. TÖÖPLAAN

1. 2018.a. aasta tegevuse läbivaatamine oli plaanis jaanuar 2019.a.
kuid liikmete haiguse tõttu jäi selle aruanne veebruar 2019.a.
2. Kevad 2019.a. koos tähistamine märts 2019.a.
3. Looduskaitse Türi osakonna seltsi kauaaegse
liikme Leo Rehela 85. sünnipäeva tähistamine aprill 2019a.
4. Türi Lillelaat mai 2019.a.
5. Ekskursioon Põhja-Viljandimaale koos AMS.ga juuni 2019.a.
6. Avatud Talude päevale juuli 2019.a.
7. ELKS üle-Eesti kokkutulek juuli 2019.a.
8. Karla küla lillerallile august 2019.a.
9. Seente tundmaõppimine september 2019.a.
10.Loengud tervise teemadel oktoober 2019.a.
11.Teemad aasta lind, aasta loom, liblikas jt. November 2019.a.
12.EKLS aastakonverentsist osavõtt detsember 2019.a.
Türil jaanuar 2019.a. Tiia Tänavots

TÜRI osakond 2018

1. KOKKUSAAMINE SÕBRAPÄEVAL 14.veebruaril 2018.a.
Liikmemaksude kogumine. Aasta konverentsist ( 2017.a. Tallinnas)
Vootele Hansen soovitas igal osakonnal istudada EV 100 raames pihlaka.
Taotlesin Türi Vallavalitsuset tegevusteks alammäära 150.-rohkem pole võimalik
2. NAISTEPÄEVA TÄHISTAMINE 7.märts 2018.a. Osakonna vanim liige (Kalju
Tamm) selgitas Naistepäeva tähistamise ajaloost.
3. LOODUSÕHTU KULTUURIMAJAS 28.03.2018.a.: EESTI RAHVUSMAASTIKUD
SÕNAS JA PILDIS rääkisid Juhan Püttsepp ja Ingmar Muusikus
4. KOOSOLEK NR. 4 25.aprill 2018.a. Teemaks väljaõidud, kuhu minna?
Kuhu istutame pihlaka? Türi Vallavalitsus andis pool raha s.o. 75.-
5. PIHLAKA ISTUTAMINE 05.mai.2018.a. Kohal olime ainult mina, Selve Reispass,
Ellen Tarjus, Vaike Uusler. Vaike istutas pihlaka alla rukkililled, mis terve suve
õitsesid.
6. MÄLESTUSSEMINAR RATASTEL 24.06.2018 a. Tähistasime Jaan Eilarti 85.a.
sünniaastapäeva. Jaan Eilarti sünnikodus Põltsamaal ja Tartus.
7. ELKS KOKKUTULEK KAUKSIS 27.-29.a. juulis 2018.a. Tuletorni kontserdil,
kultuuri programm, looduspargi loomisest Alutagusel, seltsi auliikmed j.t.
8. LOODUSPÄEV VARGAMÄEL 18.08.2018.a.
Loodusrada, kultuuri programm, Põhja-Kõrvemaa, Paukjärve Loodusrada j.t.
9. KALJU TAMM 92.a. SÜNNIPÄEV 20.september 2018.a.
Kalju rääkis oma kooli õpetaja elust.
10.LAUPA MÕISA KÜLASTUS 13.november 2018.a. Laupa mõisa kooli direktor
KAAREL ALUOJA võttis meid isiklikult vastu ja näitas ilusat mõisa. Rääkis Laupa
mõisa ajaloost. Kinkisin Laupa Mõisa koolile JAAN EILARTI raamatu.
Sel päeval oli kõige halvem ilm, mis üldse on sügisel! Udune ja sadas.
Selle külastuse iide oli Kalju Tammel.
11.SELVE REISPASS 90a. SÜNNIPÄEV 04.12.2018.a. Kinkisin Selvele raamatu
EESTI RAHVUSMAASTIKUD SÕNAS JA PILDIS, mille ostsin ELKSilt 30.07.2018.a.
Tiia Tänavots

Tegevusplaani aasta: 
2019