Türi osakonna 2017. aasta tööplaan

1. 2017.a. tööplaani koostamine ja aastaaruande tegemine jaanuar 2017.a.
2. Loodusklubist osavõtt Loodusmuuseumis iga kuu viimasel reedel 01.-11.2017.a.
3. Jätkata lindude talvist toitmist ja vaatlust jaanuar kuni märts, aprilli algus märts 2017.a.
4. Sõbrapäeva tähistamine veebruar - „ -
5. Aasta linnu tutvustamine märts - „ -
6. ELKS Türi osakonna taasmoodustamise tähistamine (12.04.2014.a.) Eino Laur aprill - „ -
7. Jätkatakse „avatud aedade külastamist” mai - „ -
8. Kohalike pärand kultuuride tutvustamine juuni - „ -
9. ELKS suvepäevadel osalemine (29.-30.07) juuli - „ -
10. Ekskursioon Tartu genl. seltsi ja Tartu Toomemäele august - „ -
11. Seenenäitusele september - „ -
12. Loodusõhtul osalemine „aasta loom” oktoober - „ -
13. Ettevalmistused „ Jõuluteks” ja uue aasta plaanide tegemine november - „ -
14.Osalemine ELKS aastakonverentsil detsember - „ -

Türil, 16. jaanuaril 2017. a.

Koostas: Tiia Tänavots