Sonda osakonna aastaaruanne 2016

Sonda selts viis läbi oma aastakoosoleku 11. veebruaril.

Kõigepealt kokkuvõte eelmise aasta tööst. Aasta alguse koostasime plaani, mille alusel toimetasime . Kokku saime kord kuus ja iga kuu erinevad teemad ja väljasõidud. Vahest juhtub ka nii, et tuleb koos käia rohkem kui korra. Traditsiooniks on saanud osalemised vabariiklikel kokkutulekutel, avastame igal aastal enda jaoks ühe väikesaare, õpime tundma aasta lindu,- looma,- puud. Detsembris on seltsi ühine jõuluõhtu. Meie seltsil on veel üks väga ilus traditsioon, nimelt õnnitleme me oma eakaid sünnipäevalapsi raadio teel ja seltsi poolt lillekimp. noorematele kingime seltsi poolt juubeliteks  lillekimbu. Ürituste korraldamisel määrame tööplaani tehes kohe ka vastutaja, siis on teada kelle poole saab vajadusel pöörduda. Tihedalt käime läbi Iisaku seltsiga. Hindasime oma tegemisi hindega hea, kõik mis plaanis sai tehtud ja rohkemgi veel. Väga head hinnet ei saa aga panna, sest siis tekkib tunne et kuhu edasi?

Toimus ka juhatuse valimine ja ühehäälselt sooviti, et juhatus jätkaks samas koosseisus, mis siiani. Pealikuks Hillar Mängel, asetäitja Peedu Erm, kassapidaja Raul Ivanov ja kroonik informaator Stella Mäitse.

Põhjaliku aruande kassa seisust esitas Raul Ivanov.

Koostasime uue plaani käesolevaks aastaks. Tõstsime liikmemaksu 6 eurolt 10-le eurole. 80 aastased ja vanemad liikmemaksu tasuma ei pea. Seltsi noorim liige on 25 aastane ja vanim sai 12. veebruaril 90. Eelmisel aastal täienes selts ühe uue liikme võrra.