Sillamäel pidu ja mure käsikäes - linna paökoloog pensionile!

 

 

Lugupeetud kolleegid ja partnerid!

Kallid sõbrad!

 

 

Saabunud on aeg kokkuvõtteid teha!  Olen 68-aastane, sellest enam kui 40 aastat riigi- ja munitsipaalteenistuses olles pühendasin ennast Sillamäe linna keskkonnakaitsele. Olen tänulik, et saatus andis mulle võimaluse kasutada omandatud teadmisi, mis osutusid minu hingele nii lähedaseks ja armsaks.  1.oktoobril 2014 lõppeb minu ametialane tegevus Sillamäe Linnavalitsuses peaökoloogina ning edasi suundun nautima pensionipõlve. Aastate jooksul on juhtunud kõike, kuid siiski tuletan meelde esmalt neid keskkonnaprobleeme, millede lahendamine osutus keeruliseks, kuid siiski võimalikuks. Peamised keskkonnakaitse programmid on lahendatud, Sillamäel leidsid lahendust unikaalsed keskkonnakaitse projektid,  südamlikult võtab linnaelanikke ja külalisi vastu Langevoja maastikukaitseala.

Tänan kolleege, partnereid, asutuste ja ettevõtete juhte, ettevõtjaid ja ühiskondlike organisatsioonide aktiviste keskkonnaalase koostöö eest linna arengus.

 

Oma töökaaslastele soovin asjatundlikkust, omakasupüüdmatust ja edu!

 

Armsale Sillamäe linnale soovin puhast meretuult, säästvat arengut ja õitsengut!  Linlastele ohutut keskkonda ja loodust, tervist, tarku ja taibukaid juhte ning inimlikku õnne!

 

Parimate soovide ja lugupidamisega

 

Vladimir Mirotvortsev

 

ELKS poolt suured tänud aastatepikkuste toimetamiste eest ja lootus, et nüüd alles Sillamäe osakonna jaoks see õige vunk üles saab võetud!