Sillamäe osakonna 2018 tegevuse aruanne

Sillamäe osakonna 2018 a tegevuse aruanne

V. Mirotvortsevi ettekandes toodi välja eelmise aasta tähtsamad üritused:
1) Looduskaitse kuu ürituste organiseerimine ja selle raames looduskaitseala ja linna
territooriumi koristus,
2) Kohtumine Venemaa kolleegidega ELKS osakonna aktiivi osavõtul,
3) Loodusfoto näituse korraldamine raamatukogus, autor B. Sinitsov
4) Osalemine Sillporti ammoniaagiterminalide arendamise aruannete avalikus
arutelus, aruannete analüüs ja märkuste koostamine.
5)Töö korteriühistutega uue programmi väljatöötamisel olmejäätmete kogumiseks.
Märkuste esitamine linnavalitsusele. Organiseeriti kohtumine Seltsi osakonna
osavõtul korteriühistute ja linna juhtkonnaga olmejäätmete teemal.
6) Elanike abistamine linna kaunimaks muutmisel: lillede ning puude-põõsaste
istutamine.

Tegevusplaani aasta: 
2018