Sillamäe osakonna 2014. aasta tegemised

Sillamäe osakond

 1. Ettepanekute ettevalmistamine Eesti Energia Õlitööstus AS KSH DP projekti ja aruande kohta - “Sõtke seire...”, KMH  NAFTA tehasid, DP Viru 5, Pavlovi 1,  jt (1.-4. kvartal)
 2. Osavõtt üritusest „Sillamäe – värskete meretuulte linn“.
 3. Informatsiooni ettevalmistamine ELKS juhatusele (märts).
 4. Lindude vaatlemine (01.03-05.06.2014 – ELKS, SKK, koolid, lasteaiad).
 5. Looduskaitsekuu plaani väljatöötamine (aprill).
 6. Ajalehe „Keskkond“ ettevalmistamine (mai).
 7. „Teeme ära“ ürituste läbiviimine (mai-juuni).
 8. Laupäevakud: Looduskaitseobjekti – Langevoja korrastamine (mai-oktoober).
 9. Laupäevak garaažiühistute territooriumil ja sealsete ohtlike ning probleemsete jäätmete kogumine ja käitlemine (3 reidi).
 10. Infotundide ja ekskursioonide korraldamine teemal „Sillamäe – säästva arengu linn“ Tallinna ja Ida-Virumaa tudengitele ning koolide õpilastele.
 11. Konkursi korraldamine Looduskaitsekuu teemal (mai-juuni).
 12. Osavõtt ELKS ja KKA üritustest.
 13. Ekskursioonid: Ida-Virumaa looduskaitse objektid (2.-3.kvartal).

Vladimir Mirotvortsev

Tegevusplaani aasta: 
2014