SILLAMÄE osakond tegevus 2017

Ettepanekute ettevalmistamine ja esitamine Sillamäe DP projekti ja KMH aruande kohta - “Tallinna mnt”, DPD tehas,   jt.
Osavõtt üritusest „Sillamäe – värskete meretuulte linn“.
Informatsiooni ettevalmistamine ELKS juhatusele (märts).
Lindude vaatlemine (01.03-05.06.2017 – ELKS Sillamäe osakond, Sillamäe Kutsekool, koolid, lasteaiad).
Looduskaitsekuu plaani väljatöötamine (aprill).
„Teeme ära“ ürituste läbiviimine (mai-juuni).
Laupäevakud: Looduskaitseobjekti Langevoja korrastamine ning territooriumi heakorratööd (mai-oktoober).
Laupäevak garaažiühistute territooriumil ja sealsete ohtlike ning probleemsete jäätmete kogumine ja käitlemine ning puuetega inimestelt ja pensionäridelt kodumasinate ja probleemsete jäätmete kogumine (ühtekokku 3 reidi).
Infotundide ja ekskursioonide korraldamine teemal „Sillamäe – säästva arengu linn“ Tallinna ja Ida-Virumaa õpilastele.
Konkursi korraldamine Looduskaitsekuu teemal (mai-juuni).
ELKS ja KKA üritustest osavõtt.
Ekskursioonid (Ida-Virumaa looduskaitse objektid).
Vladimir Mirotvortsev,  Sillamäe osakonna esimees
SILLAMÄE osakond
Ettepanekute ettevalmistamine Sillamäe DP projekti ja KMH aruanded (1.-4. kvartal)
Osavõtt üritusest „Sillamäe – värskete meretuulte linn“.
Informatsiooni ettevalmistamine ELKS juhatusele (märts).
Lindude vaatlemine (01.03-05.06.2018 – ELKS, SKK, koolid, lasteaiad).
Looduskaitsekuu plaani väljatöötamine      (aprill).
„Teeme ära“ ürituste läbiviimine       (mai-juuni).
Laupäevakud: Looduskaitseobjekti – Langevoja korrastamine  (mai-oktoober).
Laupäevak garaažiühistute territooriumil ja sealsete ohtlike ning probleemsete jäätmete kogumine ja käitlemine (3 reidi).
Infotundide ja ekskursioonide korraldamine teemal „Sillamäe – säästva arengu linn“ Tallinna ja Ida-Virumaa tudengitele ning koolide õpilastele.
Konkursi korraldamine Looduskaitsekuu teemal    (mai-juuni).
Osavõtt ELKS ja KKA üritustest.
Ekskursioonid: Ida-Virumaa looduskaitse objektid ja muuseumiöö  (2.-3.kvartal).
Vladimir Mirotvortsev Sillamäe osakonna esimees

Tegevusplaani aasta: 
2017