Seltsi osakondade tegevuskavad 2016. aastaks

Seltsi 14 osakonna tegevuskavad seisuga 3.03.2016: A. Kitzbergi nim., Alutaguse, Antsla, Elva, J. Liivi nim., Lihula, Maardu, Narva, Pärnumaa, Rapla, Räpina, Saaremaa, Sonda, Varstu

 

A.KITZBERGI nim. OSAKOND

Jaanuar - 2015. a. tegevuse aruanne

2016 .a. tegevuse planeerimine

Loodusfoto näitus Abja kultuurimajas

Loodusfoto näitus Karksi kultuurikeskuses

Loodusfoto näitus Polli Aiandusuuringute keskuses

Veebruar -12. veebruaril Liblikate päev Abja gümnaasiumi,

Halliste põhikooli ja Tarvastu Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajatega

Loodusfoto näitus Paistu kultuurimajas

Märts -   3. märts Liblikate päev kolme kooliga

17. märts Loodusõhtu  Mägede, liiva ja apelsinide maal Marokos

31 märts Liblikate päev kolme kooliga

April -  14. märts Liblikate päev kolme kooliga

Heakorra päev Rootsi kalmistul

Mai -  Kutsiku järveümbruse koristus

osalemine ''Teeme ära'' üritusel

heakorra päev Kamaral

Juuni -  Orhideed  meie lähistel

Jalgratta retk: Looduskaunid kohad Halliste kihelkonnas

Abja paisjärve ümbruse korrastus

Juuli -  4-6 juuli Loodusretk Ruhnu saarele

30-31 juuli Seltsi kokkutulekust osalemine

August -  9-15 august Vene-Karjala reis

September - Matsalu loodusfilmide Festivali külastus

Oktoober - Loodusring kolme kooli noortega

November - LKS 50. aasta juubeli õhtu

2017 . aasta loodus ja kultuurireisi kavandamine

Detsember - Kokkuvõte aasta tegevusest

Rein Mägi


ALUTAGUSE OSAKOND 2016 I poolaasta tööplaan

3.01. - Õpperetk „Talvised joad“

2.02. - Loodusõhtu „Räägime mägrast“. Lektor Vahur Sepp.

Märts - Loodusõhtu rasvatihasest

Aprill - Loodusõhtu „Antarktika loodus, keskkonnakaitse, uurimisekspeditsioonid“. Enn Kaup.

Mai - Osavõtt kampaaniast „Teeme ära!“

Suvel - Õppereis Piirissaarele

Juuli - Osavõtt Seltsi vabariiklikust kokkutulekust

Anne NurgamaaANTSLA OSAKOND

2016. aastaks on kirjutatud uus projekt „Tulevaste loodusprofessorite loodusretked“

Osaleme RMK üritustel, tegutseme MTÜ Looduse Märkajate ridades.

Korraldan Antslas 1. aprillil Kagu-Eesti seltside „jõulupeo“. (saadan eraldi kuulutuse)

Osaleme vabariiklikul kokkutulekul

Osaleme „Teeme ära“ talgutel – taas Osmussaarel

Korraldame rändnäituse loodusfotodest. (soovijatel võtta ühendust)

Osaleme Energiasäästu nädala üritustel.

Antsla terviserajal teeme korda lindude pesakastid ja paneme puudele nimetahvlikesed.

Teatas Ülle Anier
 


ELVA OSAKOND

1. Osakonna üldkoosolek. Ettekanne Eesti Ökokogukondade ühendusest (veebruaris)

2. Õppekäik Järvselja õppemetskonda (mai)

3. Kuuse kooreüraski feromoonpüüniste paigaldamine linna parkmetsa (projektitoetus Elva linna poolt), aprill-mai

4. Õppesõit Seltsi Jõgeva ja Alatskivi osakondade piirkonda (juuni-juuli)

5. Osavõtt Seltsi üle-eestilisest kokkutulekust (juuli)

6. Seltsi Varstu osakonna rahva vastuvõtt  Elva piirkonna loodusobjektide ja looduskaitse tegevuse tutvustamisega (aug.-sept.)

7. Järelevalve linna parkmetsa hooldusraiel (riigihange). Leping sõlmitud osakonna esimehega (aastaringselt)

8. ELKS 50. aastapäeva näituse korraldamine koos ettekannetega (okt.-nov.)

9. Klubilised üritused kavandatakse jooksvalt vastavalt võimalustele

10. Jätkuvalt teavitame liikmeid Looduse Omnibussi üritustest

Osakonna esimees Maido Urbas


J. LIIVI nim. ALATSKIVI osakond

1. Osalemine Liivi-päevade ürituste korraldamisel (aprill) ja Jakob Liivi

2. Kohalike pärandkultuuriobjektide tutvustamine

3. MTÜ Alatskivi Looduskeskuse töö aktiviseerimisele kaasaaitamine

4. Osalemine MTÜ-de arenguprogrammi koolitusel (jaanuarist kuni juunini)

5. Heakorratalgud (aprill kuni mai) – Aida kinnistu, kalmistu, üksikobjektid

6. Mälestusmärkide temaatikaga tegelemine.

7. Tartu uue Loodusmuuseumi ekspositsiooni külastamine ja tutvumine Tartu

8. Liikmeskonna aktiviseerimine ühisürituste kaudu, liikmeskonna nimekirja sünniaastapäeva üritusel (veebruar) Loodusmaja ja selles toimuvate tegevustega korrastamine

Ene Zirk, osakonna esindaja
 


LIHULA OSAKOND

1. Mälestuste kogumine asutajaliikmetelt  jaanuar

2. Märgalade päeva tähistamine õpilastega veebruar

3. Aasta linnu tutvustamine märts

4. Aasta puu ja orhidee tutvustamine aprill

5. E. Kumari mälestuskivi külastamine Kirblas

6. Gümnaasiumi loodusturismi kursusel õppijad  mai

7. Junior Ranger laagri läbiviimine Matsalu RP   juuni

8. K.Porgi mälestuskivi ja Laelatu puisniidu külastus juuni

9. E.Kumari mälestuskivi ja Puhtulaid, matk juuli

10. Karsusselja pärna, põlispuu külastus, matk noortele  august

11. Mastalu loodusfilmide festivali külastus september

12. Lindude sügisrände vaatlused sept.-okt.

13. Aasta looma tutvustus oktoober

14. Uute loodusraamatute tutvustus linna raamatukogus november

15.MAFF väärtfilmide vaatamine  detsember

Marje Loide
 


MAARDU OSAKOND

1.Fotokonkursi läbiviimine teemal Ilusam looduspilt Maardus 2016.a.

2.Jätkuvalt regulaarne koostöö Maardu linna koolide loodusõpetajatega

3.Osalemine matkaraja rajamisel Maardu endise Keemiakombinaadi karjääride aladel (Silla uusehitus üleendise vee all oleva dranžee)

4.Osaleda aktsioonis Teeme ära 2016.a. looduskaitse ürituse läbiviimisel

5.Organiseerida Maardu linna kooliõpilastele ekskursioon Tallinna Botaanika aeda

6.Osaleda vabariigi looduskaitse alaste ürituste läbiviimisel

7.Kasutada ära Loodusomnibussi regulaarseid väljasõite, tutvumaks Eesti loodusega.

8.Selgitada välja 2015.a  Maardu linna parim loodusesõber ja organiseerida tema autasustamine.

9.Koondada õpilased suvel koolivaheajal Maardu  töö- ja puhkelaagrisse, mis toimub sellel aastal juba 15 korda. Osavõtt on kuni 350 õpilast kokku III vahetuses.

Hans Vinkmann esimeesMÄRJAMAA OSAKONNA teadaandmine seoses merekultuuri aastaga

29.03. Lennart Meri mälestusüritus ehk Suure Lennu kaar, tulede tee.

Bussiekskursioon Lõuna-Läänemaale Hanilasse ja Virtsu. 1 tund enne päikeseloojangut/kell

18.58/ tulede süütamine Virtsu tuulepargis. Koos korraldavad Velise Kultuuri ja Hariduse Selts,

Sillaotsa Talumuuseum, Velise Muinsuskaitse Selts ja ELKS Märjamaa osakond.
 

NARVA OSAKOND

1. ELKS-i suvepäevades osalemine.

2. Pähklimäe piirkonnas Narvas territooriumi koristamine.

3. Pimeaias asuva Albert Üksip`ile monumendi ümbruse korrastamine ja tutvustamine.

Nadežda Tšerkašina
 


PÄRNUMAA osakonna “Mereaasta” tegevuskava

Veebruar Juhatuse koosolek

Märts Üldkoosolek

Aprill/mai Jalutusretk + töötuba

Mai Osalemine linnuvaatluse päeval

Mai RailBaltic ja matk Läti piiri ääres

Juuli Üleriigiline kokkutulek Hiiumaal

August Väljasõit + jalutusretk

September Kutsume külla teise ELKS osakonna

November Leivameistrite töötuba

Detsember Pärnu aastaüritus

Detsember Osalemine ELKS aastalõpukonverentsil

Võimalusel osaleme Keskkonnaameti ja teiste keskkonnaga seonduvatel ning loodushoidu käsitlevatel üritustel ning jooksvalt korraldatavatel ELKS üritustel.

Katrin Pärn


RAPLAMAA

Loodusõhtute korraldamine.

1. Linnulauluhommik(ud).

2. Osalemine ELKS-i suvepäevadel.

3. Rapla osakonna embleemiga kott või T-särk.

4. Sümboltaime sile-tondipea 5-aastapäeva tähistamiseks fotonäitus ja ekskursioon kasvukohtadesse (ka teistesse maakondadesse).

5. Ettepaneku korrastada kaitsealuseid objekte (näiteks Alu suurkivi, mille juurde puudub praegu korralik rada).

6. Ettepaneku koostööks Keskkonnaametiga. ELKS liikmed informeerivad hooldust vajavate objektide osas Keskkonnaametit.


RÄPINA OSAKOND

1. Hoida korras Räpinas Apteegi tn asuv kaitse all olevate künnapuude ümbrus

2. Osaleda Saesaare paisjärvega seonduvate uuringute tulemuste aruteludel.

3. Jätkata lindude talvist toitmist ning loendamist.

4. Korraldada ekskursioon Tartu Teadusmuuseumi jaanuaris.

5. Osaleda aktiivselt Seltsi 50. aastapäeva üritustel.

Räpina osakonna esimees Enu Mäela


SAAREMAA OSAKOND

1.  Teeme Ära talgupäeva raames looduskaitseliste talgute korraldamine.

2. Jätkatakse tegevust Natura alade  väärtustamisel, 2-päevane õppereis    Hiiumaale.

3. Jätkub töö Saare maakonnas kaunite aedade tutvustamiseks.

4. Osavõtt Ellamaa Arboreetumi 13. aianduspäevadest.

5. Rohevahetuse korraldamine

6. Jätkatakse Avatud Aedade päevadega

7. Osa võtmine Eesti Kaunis  Kodu ekspertkomisjoni tööst. Jüri Kõiv

8.  Orhideede väljanäituse korraldamine Kuressaares

9. Varjuaia päeva korraldamine Kõrkkülas Kuriso talus. Lektor Tiina Paasik, kes räägib kasvuhoonetest.

10. 101 loopealse taime tutvustamine näitusena Kuressaares.

11. Seltsi osakonna liikmete poolt õppepäevade korraldamine

Elvi Viira, osakonna esimees


SONDA OSAKOND

16.01        Tööplaani koostamine, aasta aruanne                    S. Mäitse

13.02        Tallinna loodusmuuseum ja lennusadam   P. Erm, H. Mängel

19.3        Aasta lind, -loom                                         R. Ivanov, S. Valler

23.04        Aasta puu                                                    K. Valler, S. Valler

21.05        Sääseralli Männiniidul                                           S. Valler

11.6       Samma hiis, Pada mõis,park                      H. Kokk,P. Erm

30.07 – 31.07   Vabariiklik kokkutulek                        S. Mäitse, H. Mängel

13.8 – 14.08    Hiiumaale                                            I. Korjus, H. Kotkas

17.09        Sagadi mõis                                                           R. Ivanov

15.10        Narva                                                                     H. Mängel

12.11       Hingedeaja mõtisklused                                T. Mängel, S. Mäitse

17.12       Jõuluõhtu Vasta mõisas                                  L.Toomsoo, H.Kokk

Hillar Mängel
 

VARSTU OSAKOND

1. Kagu-Eesti osakondade kokkutulek Antslas aprill

2. Paganamaa matkaradade koristus mai

3. Mõniste pargi koristus mai

4. Lõunatipu matkaraja hooldamine, koristus mai-august

5. Loodusõhtu Varstu kultuurikeskuses Georg Aheriga märts, mai

6. Jäälinnuretk Mõniste jõgedel märts

7. Mõniste valla Peetrijõe maastikukaitseala laiendamiskava rakendamisele ja inventuurile kaasaaitamine -    vastavalt  vajadusele

8. Mõniste päevad 20.-25. juuni

9. Õppereis Aegna saarele 2. – 3. juuli

10. Osalemine Paganamaa päevadel, RMK vaatetorni avamine  9.-10.juuli

11. Kalapüügivõistlus Ähijärvel 22.-23. juuli

12. Üle- Eestiline kokkutulek Hiiumaal 30.-31. juuli

13. Soojärvede matk Võrumaal august

14. Seenenäitus Mõniste muuseumis 7. -9. sept.

15. Külaskäik Elva osakonda 16.-17. sept.

16. Looduskaitsealased teemaõhtud okt., nov.

17. Osakonna aastalõpupidu Krabil 9. detsember

18. Teabelehe „Kodurada“ väljaandmine vastavalt vajadusele

Silver Sild, juhatuse esimees