Seltsi info

Eesti Looduskaitse Selts

Eesti Looduskaitse Selts

Postiaadress:
Eesti Looduskaitse Selts (ELKS)
Koidu 80
10139 Tallinn

Sekretäri telefon: 6481754
E-mail: nature@hot.ee

Registreerimisnumber: 80015004
Tehingupartneri kood: 800399
(Riigiraamatupidamise üldeeskiri lisa 2)

Vootele Hansen, esimees - tel. 53422737

Arvo Veskimets, tegevjuht - tel. 53498109; e-mail nature@hot.ee

Maie Saaremäel, asjur – tel. 56604429; e-mail nature@hot.ee