>>Reovesi<< veepäev Viljandis

Eesti Looduskaitse Selts, TTÜ Vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühm ja vabatahtlikud korraldavad 23. märtsil 2017 Viljandis,

Viljandi Linnaraamatukogu III korruse konverentsisaalis (Tallinna 11/1)

rahvusvahelist veepäeva tähistava konverentsi

>>Reovesi<<

Iga-aastase veepäeva tähistamise eesmärk on pöörata tähelepanu olulistele veeprobleemidele meil ja maailmas. Ülemaailmset veepäeva tähistatakse ÜRO eestvedamisel 24. korda.

Veepäeva kava:

13.00 - 13.15 Veepäeva avamine

13.15 - 13.30 Keskkonnainspektsiooni kontrollkäikudest – Janne Rohtla, Keskkonnainspektsioon

13.30 - 13.45 Üldlämmastiku määramine autoanalüsaatoritega – Jaak Jaaku, TTÜ Vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühm

14.00 - 15.00 Toitainete bioloogiline ärastamine reoveest – Olev Sokk, TTÜ Vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühm

15.00 - 16.00 Reoveesete: seadused, majandamise kogemused ja visioon – Aare Kuusik, Vetepere OÜ

16.00 - 16.30 Arutlus reovee teemal

16.30 - 16.45 Inseneri eriala TTÜs , huvitavad katseseadmed, küsimused ja vastused

17.00 Lõpetamine

***

Miks just reovesi? Vikipeedia: „Reovesi on vesi, mis on reostunud inimtegevuse tagajärjel. Reovesi tekib olmes ning tööstuses ja põllumajanduses.“ Kuigi reoveepuhastites eraldatakse reoveest keskkonnale ohtlikud saasteained ja loodusesse jõudev heitvesi on keskkonnale ohutu, siis fosfor ja muud keskkonnale ohtlikud ained jäävad reoveesettesse. Reoveesete on mahu järgi suurim reovee töötlemise kõrvalprodukt. Selle oskuslikul töötlemisel saab toota energiat või kasutada seda haljastuses või põllumajanduses.

Vaata:

http://www.worldwaterday.org/

https://et.wikipedia.org/wiki/Reovesi

https://et.wikipedia.org/wiki/Reoveesete