Raplas on kevd käes. Korrastati Alu mõisa parki.

15. ja 25. aprillil korrastas ELKS Rapla osakond Alu mõisa (Kaitseliidu Kool) parki. Üheksa inimest riisusid lehti kokku, Jüri Ehrpais langetas kuivanud puid. Ühe langetatud puu jämedast tüvest kujundas ta toreda istepingi.