Räpina osakonna tegevuskava 2016. aastaks

1. Hoida korras Räpinas Apteegi tn asuv kaitse all olevate künnapuude ümbrus

2. Osaleda Saesaare paisjärvega seonduvate uuringute tulemuste aruteludel.

3. Jätkata lindude talvist toitmist ning loendamist.

4. Korraldada ekskursioon Tartu Teadusmuuseumi jaanuaris.

5. Osaleda aktiivselt Seltsi 50. aastapäeva üritustel.

Räpina osakonna esimees Enu Mäela

Tegevusplaani aasta: 
2016