RÄPINA osakonna 2019 tegevuskava, 2018 a tegevuse aruanne

RÄPINA osakonna 2019 tegevuskava

Lindude talvine toitmine ning osalemine talvisel loendusel jaanuar-märts
Läbi viia osakonna aruande-valimiskoosolek märts
Osalemine piirkondlikul kokkutulekul mai
Seoses laulupeo 150. aastapäevaga täiendada osakonna
poolt Räpinas rajatud Laulupeosalu tammede istutamisega mai
Korraldada õppeekskursioon Piusa-Vastseliinasse juuli
Osaleda vabariiklikul kokkutulekul 27.-28.juuli

Räpina osakonna 2018 a tegevuse aruanne.

1.Lindude talvisel toitmisel kulutati üle 40 kg linnutoitu, osaleti jaanuarikuu loendusel.
2.Kagu-Eesti osakondade kokkutulek korraldati 26.05.2018, kus osalesid Räpina,
Kanepi ja Antsla osakondade liikmed. Esinesid Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru
regiooni juhtivtöötajad Eleri Laidma ja Tarmo Evestus. Tutvuti Mustoja mõhnastikuga,
Saatse muuseumi, kiriku ja ümbruse maastikuga. Käidi Lõunalaagri matkarajal ja
tutvuti Obinitsa maastiku ja kultuuriga.
3.Korrastasime Rebasemäe LK all oleva kuuse juurde viiva raja.
4.Korrastasime Räpina apteegi tänaval asuva LK all olevate künnapuude ümbrust.
Enu Mäela, ELKS Räpina osakonna esimees

Tegevusplaani aasta: 
2019