Räpina osakonna 2017. aasta tegevuskava

1. Jätkata lindude talvist toitmist ning osaleda lindude loendustel.

2. Tähistada maikuus osakonna asutamise 50. aastapäeva.

3. Seista hea, et Räpina osakonna eestvõttel 1969. a rajatud pargi nn Laulupeo salu säiliks ja täieneks.

4. Osaleda Kagu-Eesti piirkondlikul kokkutulekul Varstus.

5. Õppereis Tartu botaanikaaeda ja loodusmajja

6. Osalemine vabariiklikul kokkutulekul

Räpinas, 27. jaanuaril 2017

ELKS Räpina osakonna esimees Enu Mäela