Eesti rahvusmaastikud

Eesti rahvuslinnuks on suitsupääsuke, -lilleks rukkilill, -kiviks paekivi ja -kalaks räim. Pool sajandit pärast rahvuslille ja veerand sajandit pärast rahvuskivi valimist alustame Eesti rahvusmaastike valimisega.

Plaanis on need leida Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Selle mõtte algatajaks on Jaan Eilart, nominente pakub välja Eesti Looduskaitse Seltsi juures tegutsev toimkond. Valiku teeme kõik koos.
Rahvusmaastikud on Eesti lugu.

Kirjutab Juhani Püttsepp, pildid teeb Ingmar Muusikus. Lood ilmuvad igal nädalal Maalehes. Ettevõtmist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Ülevaate maastikest leiab www.elks.ee/rahvusmaastikud

Puhtu ja Laelatu: bioloogiajaamad

Puhtu laialehises metsas elab kõrvuti pärnade, tammede ja sarapuudega ka kultuurilugu. Foto: Ingmar Muusikus

Puhtu laialehises metsas elab kõrvuti pärnade, tammede ja sarapuudega ka kultuurilugu. Foto: Ingmar Muusikus

Merelinnud mängivad viiuleid, kadakaladvad tantsivad tuules, orhideeõied avanevad suve soojuses kui pärlid.

Vahetevahel sekkuvad sellesse looduse menuetti ka inimesed.

Nad püsivad rannas, binoklid silmadel või kummarduvad maarjaheintest lõhnava niidu kohale, märkmik käes.

Rannas kõlab pingeline pomin: “Aul sada. Pluss sada viiskümmend. Aul kolmkümmend kaks. Fusca nelikümmend neli!” See otsekui kodeeritud sõnum tähendab linnuteadlaste kiirkeeles, et just lendas üle 282 auli ja 44 tõmmuvaerast. Kevadrände ajal, näiteks maikuus just sedalaadi pominat Puhtu poolsaare kivise nina juures kuuleb.

Niidul aga nõiub keegi jaanipäeva aegu laulva häälega: “Melica, Melica, Helictotrichon pratense ja kohe ka pubescens!” Botaanikud loevad Laelatu puisniidu prooviruudul kokku taimeliike.
Nad on just leidnud kaks longus helmika kõrt, siis arukaerandi ja samas ka aaskaerandi.

Kui Puhtu Laususääre teeneka linnuvaatlustorni külge oleks kinnitatud kaamera, mis suudaks jäädvustada kõik sealt läbi rändavad aulid, saaks kokku poolteist miljonit. Muhu ja mandri vaheline Suur väin kuulub Eesti tähtsamate linnualade hulka.

Laelatu puisniidu ühelt ruutmeetrilt on üles kirjutatud koguni 76 taimeliiki. See on peaaegu maailmarekord, vaid Euroopa metsasteppides ja Argentina mägikarjamaadel leidub rohkem.
Aastal 1968 seiskunud kitsarööpmelise raudtee vana tamm ühendab neid kaht Virtsu-lähedast kultuuri- ja looduspaika – Puhtut ja Laelatut. Viis kilomeetrit meeldivat jalgsimatka Rame lahe kaldal.

Puhtu ornitoloogiajaama rajas 1953. aastal Eerik Kumari. Laelatul algatas niidukoosluste uuringud 1961. aastal Kaljo Pork. Huvilised võiksid mõlemat sündmust tähistavad mälestuskivid üles otsida.

Tähelepanuväärseid kive ja sambaid leidub Puhtu–Laelatu looduskaitsealal teisigi. Näiteks Virtsu mõisaproua Anna Christina von Roseni eestvõttel aastal 1813 rajatud Friedrich Schilleri monument Puhtus (õieti selle koopia aastast 1958). Tekst samba taga ütleb saksa keeles (arhitektuuriajaloolase Ants Heina tõlge): “Luulekunst ulatab sulle oma jumalikud õigused, tõustes koos sinuga igaveste tähtede poole.” Puhtus elab zooloogide Tiina Talvi ja Raivo Männi andmetel 47 liiki maismaatigusid, see on silmapaistvalt suur arv. Teiste seas ka viinamäetigu, suurima kojaga tigu Euroopas, kes Eestis oli aastatel 1958–1994 ka looduskaitse all. Selle teo olevat Puhtusse oma taskutes Saaremaalt Kuressaare pargist toonud krahv Alexander von Keyserlingki lapsed.
Krahv elas Puhtus 1930. aastatel, pidades ka saarevalvuri ametit. Tema naabriks saarel oli siis suviti biosemiootika rajaja Jakob Johann von Uexküll, kelle ökopoliitikust ja filantroobist pojapoja Jakob von Uexkülli rajatud Eesti Taassünni auhinda anti välja 1993–1997.

Puhtu ja Laelatu omapärast loodust on ka üpris põhjalikult uuritud (vt sarjas “Estonia Maritima” Toomas Kuke toimetusel ilmunud kogumikke), ning see uurimine, loodusteadlaste kohalolek on olnud järjepidev, mis teeb andmed eriti väärtuslikuks.

Tartu Ülikooli Laelatu bioloogiajaama ja Eesti Maaülikooli Puhtu bioloogiajaama võib võrrelda kloostritega, mis kord ühes paigas alustanult oma tööd helgete eesmärkide suunas alati jätkata soovivad. See pole vaid teadlaste pärusmaa – pärandkoosluste kaitse ühingu talgutel nende maastike avatuna hoidmisel saab igaüks saagi, vikatit või reha vibutada.