PANDIVERE osakonna 2018 TEGEVUSKAVA

AEG TEGEVUSED
JAANUAR-APRILL

20.01.2018 Vinni-Pajusti koolimaja
1.Tutvumine looduskaitseteemalise näitusega. Tutvustaja: Kalju Vaga.
2.Looduskaitse probleemid Eestis. Külalisesinejad: ELKS juhatuse liige Jaan Riis ning ELKS tegevjuht Arvo Veskimets.
3.Koeravere-Rakvere-Pahnimäe oosistiku kaitse. Külalisesineja: Eesti Geoloogiateenistuse spetsialist Kalle Suuroja.
31.03-01.04.2018 linnuvaatluspäev Vinni-Pajusti tammikus Vinni vallas.
Osalejad: 15 (Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilased, MTÜ Pajusti Vabaaja Keskuse liikmed, 4 ELKS Pandivere osakonna liiget.


Veekonverents 21. aprillil 2018 Rakvere vallas Sõmeru keskusehoones
Konverents on pühendatud Pandivere veekaitseala loomisest ja fosforiidisõjast 30 aasta möödumisele. Külalisesinejad.
Osalejad: ELKS Pandivere osakonna liikmed, erinevate kogukondade liikmed


Looduskaitseteemaline rändnäitus Sõmeru Keskusehoones
Organiseerija: ELKS Panivere osakonna liige-Kalju Vaga
Osalejad: avalik näitus kõikidele huvilistele


Matk Rakvere-Koeravere oosistiku Jupri oja piirkonnas
Korraldaja: ELKS Pandivere osakonna liikmed Kalju Vaga ja Peep Vassiljev.
Osalejad: Rakvere ja Vinni vallavolikogu liikmed, ELKS Pandivere osakonna liikmed

MAI

Osavõtt looduskaitsekuu „Terve Eesti“ tegevustest (Teeme ära! jne ) maakonna eri piirkondades.


28.05.2018 Jalgrattamatk mööda erinevaid pinnavorme Vinni ja Rakvere vallas. Esimesest jalgrattamatkast „Kuidas elad Virumaa?“ 30 aasta möödumine.
Osalejad: ELKS Pandivere osakonna liikmed ja huvilistest kogukonnaliikmed.

JUUNI Ekskursioonipäev Porkuni ümbruses– Orhideede ilu vaatama!
Puhta vee teemapargi külastamine Järsi külas Järvamaa ja Lääne-Virumaa piirimail.
Osalejad: ELKS Pandivere osakonna liikmed ja huvilised.

28.-29.07.2018 ELKS 51. kokkutulek  Ida-Virumaal Iisakus

SEPTEMBER Matk Neeruti maastikukaitsealal Kalevipoja künnivagude vahel oleval loodusrajal.
Osalejad: ELKS Pandivere osakonna liikmed ja huvilistest kogukonnaliikmed.

 

Tegevusplaani aasta: 
2018