PAIDE osakonna 2018 a. tööplaan

1. Soomes korraldada näitus „Märgatud hetk“ koos soomekeelsete tekstide ja kataloogiga

2018.a. 4 eri paigas, kusjuures Liminganlahti looduskaitsealal ka soomekeelse loenguga
„Eesti 100 – loodus ja kultuur“ koos slaidikavaga.
Lisaks Liminkanlahtile veel Rovaniemis, Kuusamos ja Kuopios kuni maikuu 2018.
Seejärel rändab näitus edasi Järvamaa kultuuriasutustes ja koolides.
2. Valmistatakse ette ja korraldatakse ulatuslik paeteemaline näitus koostöös Paeliidu ja
geoloogidega „Rahvuskivist rahva kiviks“ Paide Muusika- ja Teatrimajas 4.maist kuni
30.juunini.
Avapäeval loengud ja tutvustused, näitusel läbilõige paekivist ja kasutamisest (ehted,
graveerimised, veeristele joonistamised, gobeläänvaibad paekivi tekstuuri imiteerides jne)
3. Seoses näitusega toimuvad 2 kuu jooksul huvilistele ekskursioonid Paide linnas olevatele
enam kui 100-le paetaiesele.
4. Kodutütarde kevadlaagri ettevalmistus ja osaline läbiviimine Päinurmes 14. – 15.04.18
Loengud „Eesti 100 – rahvussümboolika“ ja „Pärimus-ja pärandkultuur“
6. Kaitseliidu noorliikmetele (Järva maleva kodutütred ja noorkotkad) matkamäng linnas –
26.04, et õppida linnaloodust tundma ja ka seda hoidma ning ohutut liiklemist
7. Osaleda võimalusel Kauksis seltsi kokkutulekul ja üldkogudel
8. Korraldada Paide Muusika-ja Teatrimajas loodus- ja pärandkultuuri teemalisi näitusi
Jaan. – veebr. – Rein Berlokko „Kadunud ja unustatud maastikud“
Märts -aprill Al.v.Turro näitus „Eestimaale“ – Eesti looduse ja kultuuri valupunktid
Märts-aprill – Andres Pleesi meremaalid
Juuli –aug – Näitus - masintikandil maastikupildid
Sept – okt - EV 100 raames Vabadus/ Freedom projekt - Tallinn Art Space
Nov – dets - Mihkel Ilus "Rahvusliku motiivi otsing" EV 100
9. Jätkuvad igakuised lastehommikud pärimuskultuuri teemadel – kokku 3
10. Osalemine arvamusfestivali ja Linnaruum tegemistes ja ettevalmistamisel
11. EV 100 ürituste korraldamisele kaasa aitamine ja läbi viimine
12. Korraldada vastavalt soovidele ekskursioone Paides ja Järvamaal, korraldada vastavalt
soovidele loenguid nii looduse, kultuuriloo kui pärandkultuuri teemadel
Koostas: Tiiu Saarist

Tegevusplaani aasta: 
2019