Paide osakonna 2018 a. töö aruanne


1. Tööplaanis märgitu täideti täies ulatuses, lisaks oli EV100 raames näitus „Märgatud hetk“
(loodusfotode autor Tiiu Saarist) Soomes Haminas, Kotkas, Oulus, Liminka looduskekuses,
Kuopios ja Mikkelis). Haminas ja Liminka looduskeskuses olid ka soomekeelsed loengud„
Eesti 100 – loodus ja kultuur“ koos slaidikavaga. Seega oli 4 planeeritud koha asemel
Soomes eri paigus näitus kokku 6 erinevas paigas. Seetõttu jätkus näituse eksponeerimine
Eestis alles 2019.aastal. Kaasas olid ka soomekeelsed näituse kataloogid, mida tuli juurde
tellida, kuna soov oli olemas.
2. Valmistatakse ette ja korraldati ulatuslik paeteemaline näitus koostöös Paeliidu ja
geoloogidega „Rahvuskivist rahva kiviks“ Paide Muusika- ja Teatrimajas 4.maist kuni
30.juunini. Avapäeval olid loengud ja tutvustused, näitusel läbilõige paekivist ja kasutamisest
(ehted, graveerimised, veeristele joonistamised, gobeläänvaibad paekivi tekstuuri imiteerides
jne)

3. Seoses vabariikliku koolinoorte tantslaagriga Paides PAMT-is toimusid rühmadele majas
ka töötoad paeveeristele joonistamise, graveerimisega ja loeng-ekskursioonid näituste
juures ja linnas. Kokku koos giididega oli 4 linnaekskursiooni „Paetaiesed jutustavad“ ja 4
töötuba, kuhu oli abiks kaasatud ka geolooge ja paekivi töötlejaid Lääne-Virumaalt
3. Seoses näitusega toimusid huvilistele 4 linna ekskursiooni „Paekivi taieste radadel“ ja 3
kultuuri ja loodusteemalist ringkäiku Paide linnas seoses suvise Ruumieksperiment vol.2 –ga
Neist 2 olid nn. öö-ekskursioonid, mis algasid alles kell 11 õhtul ja toimusid vahetult enne ja
Arvamusfestivali ajal. Osalejaid kokku oli öö reisidel ligi 200 ja neljal päevasel veidi rohkem,
sest päevastel oli sarnane marsruut vanalinnas ja Vallimäel (kahel õppisime puid ja põõsaid
tundma…)
4. Osaleti Kodutütarde tegevuse toetajaliikmena Kodutütarde kevadlaagri ettevalmistusel ja
läbiviimisel Päinurmes 14 – 15.o4.18 (loengud „Eesti 100 – rahvussümboolika“ ja „Pärimus-
ja pärandkultuur“
6. Osaleti Kaitseliidu noorliikmetele (Järva maleva kodutütred ja noorkotkad) matkamängu
korraldamisel Paide linnas – 26.04, et õppida linnaloodust tundma ja ka seda hoidma ning
ohutut liiklemist. Olin ühes loodusteemalises (söödavate taimede ära tundmine)
kontrollpunktis
7. Kahjuks ei olnud võimalust osaleda Kauksis seltsi kokkutulekul , sest puudus transport.
Võimalusest saime teada liiga hilja, et asju ümber planeerida
8. Korraldati Paide Muusika-ja Teatrimajas loodus- ja pärandkultuuri teemalisi näitusi
Jaan. – veebr. – Rein Berlokko „Kadunud ja unustatud maastikud“
Märts -aprill Al.v.Turro näitus „Eestimaale“ – Eesti looduse ja kultuuri valupunktid
Märts-aprill – Andres Pleesi meremaalid
Juuli –aug – Näitus - masintikandil maastikupildid (Tartu Kõrgem Kunstikool)
Sept – okt - EV 100 raames Vabadus/ Freedom projekt - Tallinn Art Space
Nov – dets - Mihkel Ilus "Rahvusliku motiivi otsing" EV 100
9. Jätkusid igakuised lastehommikud pärimuskultuuri teemadel – Jaanuari tähtpäevad,
Jüripäev, kevadpühad ja sügise saabumine – kokku 4 lastehommikut (plaanis oli 3)
10. Osaleti Kodutütarde sügislaagris Oisus (novembri lõpunädal), kus koos ühe giidiga ja
toetajaliikmega rääkisime jõulueelsetest kommetest ja valmistasime tahmatonti ja jõulutoite.
11. Osalemine arvamusfestivali ja Linnaruum tegemistes ja ettevalmistamisel. Olime seal,
kus oli hetkel vaja. Tiiu Saarist osales Arvamusfestivali fototiimis ja üks seltsi liige
toitlustustiimis
12. EV 100 ürituste korraldamisele kaasa aitamine ja läbi viimine. Oli võimalus tunnustuse
eest tõusta EV 100 tippsündmuste ajal (vahetult enne kiriku jumalateenistuse algust) Paide
Keskväljakult ja sõita sinimustvalge õhupalliga 2 tundi Paide kohal ja lähistel ning pildistada
talvist loodust. Sellest tulemas näitus, kui ka suvine lend on tehtud 2019.a.
13. Kokku korraldati maakonnas 8 ja Paide linnas 11 ekskursiooni ning 6 loengut lisaks
eelpool märgitutele.
14. Kevadel korrastati Anna kiriku ümbrust koos Keskerakonna, Anna kohalike inimeste ja
kaitseliidu Järva maleva liikmetega ning kohalike metsameeste ja jahimeestega. Raiuti
võsast vana kalmistuosa.
15. Seltsi osakonnas on ametlikult ainult 5 liiget, kuid koostöös maakonna giididega ja
kultuuriasutustega , koolidega ning Kaitseliiduga suudame siiski midagi olulist ära teha
Koostas: Tiiu Saarist

Tegevusplaani aasta: 
2018