Paide osakonna 2017 aruanne, 2018 tegevuskava

Aeg: 
26. Okt 2018

PAIDE osakonna 2017.a. tegevuse aruanne

Paide osakond on hetkel 3-liikmeline, neist 2 aktiivsemat osalejat, siis oleme jõudumööda
osalenud erinevate ürituste korraldamisel.
1.Järvamaa vaatamisväärsusi on tutvustatud liikmete poolt 35 korral 926 osavõtjale, nest 9-l
on liigutud Norra allikatel nii Eesti, Soome kui ka Läti turismigruppidega, teistel Järvamaa
vaatamist väärivate paikade tutvustamine nii Eesti, Soome kui Lätimaa huvilistele
2. Paide Kultuurikeskuses korraldati loodusteemalisi näitusi 4
* 4 jaan- 4. märts – Külli Laidla loodsteemalised vaibad ja Arvo Sildniku pastelljoonistused
* Aprill – Põhja-Soome fotograafide ühisnäitus ( Liminka looduskaitseala)
* Mai-15.juuni – 20.juuni – „Maalehe“ ja Eesti Kunstnike Liidu ühisnäitus „Elu maal kunsnike
nägemuses“
* 26.juuni – 31.aug – Loodusfoto näitus „ Märgatud hetk I“ (fotode autor seltsi liige Tiiu
Saarist)
* lisaks näitused „Kadunud maastikud“ (14.04 – 30.04) - Rauno Thomas Mossi, Jane
Remmi ja Leho Rubise maalid, suuremõõtmelised fotod vaadetega Paide ja kaugete maade
kaotatud maastikele ....
Näituse teemat toetas kõlapildis helilooja Märt-Matis Lille teos „Kadunud metsade kaja“.
* Detsembris oli kultuurikeskuses ungari fotograafi näitus „Korstnapühkijad“, mida täiendas
ka õhu
saastega seotud loeng
* okt-nov – Alice ja Eva jänese maalid (lilled ja kujundid)
3. Soomes korraldatud näitust „Märgatud hetk“ koos soomekeelsete tekstide ja kataloogiga
2017.a. 5 eri paigas ( Hamina, Kotka, Helsingi, Mikkeli, Oulu). Haminas ka loeng „Eesti 100 –
loodus ja kultuur“ koos slaidilavadega
4. Alustati Eesti 100, Paeliit 25 näituse ja paekonverentsi ettevalmistamist mais 2018
5. Osaleti Türil toimuvatel looduseteemaliste loengutel
6. Osaletakse 15.juulil Paide veepäeva ja seminari ettevalmistamisel ja läbiviimisel (koostöös
Paide LV-ga)
7. Kaitseliidu Järva Maleva kodutütardele ja noorkotkastele õpetati looduse tundmist nende
järgukaitse
täitmiseks ja osaleti katsetel ühena järgutäitmise komisjonis
8. Seoses EV 100 üritustega osaleti Paides toimunud ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel
9. Toimus Paide Kesklinna ruumieksperiment – tööpaigad õue ! koostöös Paide linnaga ja
seal
toimunud ürituste ja loengute (ka looduse ja kultuurihoiu teemadel) lektorite
organiseerimine ja
rahvamuusikute päeva läbi viimine
10. Kontsertide A. Pärdi Muusikaaias korraldamisele kaasa aitamine
11. Arvo Pärdi päevade korraldamisel osalemine septembris
12. Giididele ja seltsi liikmetele õppe-ekskursioon Paldiski piirkonda juulis
13. Koostöös Järvamaa Muuseumiga korraldatud Herman Hesse konverents, näitus ja
ekskursioonid Paide linnas Hesse radadel (6 eksursiooni)
14. Korraldatud lastehommikuid (kord kuus), milledest osa teemadest ka loodusega seotud
(aastaaegadega ja rahvakalendri tähtpäevadega)
Koostas: Tiiu Saarist

PAIDE osakonna 2018 a. tööplaan

1. Soomes korraldada näitus „Märgatud hetk“ koos soomekeelsete tekstide ja kataloogiga
2018.a. 4 eri paigas, kusjuures Liminganlahti looduskaitsealal ka soomekeelse loenguga
„Eesti 100 – loodus ja kultuur“ koos slaidikavaga.
Lisaks Liminkanlahtile veel Rovaniemis, Kuusamos ja Kuopios kuni maikuu 2018.
Seejärel rändab näitus edasi Järvamaa kultuuriasutustes ja koolides.
2. Valmistatakse ette ja korraldatakse ulatuslik paeteemaline näitus koostöös Paeliidu ja
geoloogidega „Rahvuskivist rahva kiviks“ Paide Muusika- ja Teatrimajas 4.maist kuni
30.juunini.
Avapäeval loengud ja tutvustused, näitusel läbilõige paekivist ja kasutamisest (ehted,
graveerimised, veeristele joonistamised, gobeläänvaibad paekivi tekstuuri imiteerides jne)
3. Seoses näitusega toimuvad 2 kuu jooksul huvilistele ekskursioonid Paide linnas olevatele
enam kui 100-le paetaiesele.
4. Kodutütarde kevadlaagri ettevalmistus ja osaline läbiviimine Päinurmes 14. – 15.04.18
Loengud „Eesti 100 – rahvussümboolika“ ja „Pärimus-ja pärandkultuur“
6. Kaitseliidu noorliikmetele (Järva maleva kodutütred ja noorkotkad) matkamäng linnas –
26.04, et õppida linnaloodust tundma ja ka seda hoidma ning ohutut liiklemist
7. Osaleda võimalusel Kauksis seltsi kokkutulekul ja üldkogudel
8. Korraldada Paide Muusika-ja Teatrimajas loodus- ja pärandkultuuri teemalisi näitusi
Jaan. – veebr. – Rein Berlokko „Kadunud ja unustatud maastikud“
Märts -aprill Al.v.Turro näitus „Eestimaale“ – Eesti looduse ja kultuuri valupunktid
Märts-aprill – Andres Pleesi meremaalid
Juuli –aug – Näitus - masintikandil maastikupildid
Sept – okt - EV 100 raames Vabadus/ Freedom projekt - Tallinn Art Space
Nov – dets - Mihkel Ilus "Rahvusliku motiivi otsing" EV 100
9. Jätkuvad igakuised lastehommikud pärimuskultuuri teemadel – kokku 3
10. Osalemine arvamusfestivali ja Linnaruum tegemistes ja ettevalmistamisel
11. EV 100 ürituste korraldamisele kaasa aitamine ja läbi viimine
12. Korraldada vastavalt soovidele ekskursioone Paides ja Järvamaal, korraldada vastavalt
soovidele loenguid nii looduse, kultuuriloo kui pärandkultuuri teemadel
Koostas: Tiiu Saarist