Pärnumaa osakonna “Mereaasta” tegevuskava

Veebruar: Juhatuse koosolek

Märts: Üldkoosolek

Aprill/mai: Jalutusretk + töötuba

Mai: Osalemine linnuvaatluse päeval

Mai: RailBaltic ja matk Läti piiri ääres

Juuli: Üleriigiline kokkutulek Hiiumaal

August: Väljasõit + jalutusretk

September: Kutsume külla teise ELKS osakonna

November: Leivameistrite töötuba

Detsember: Pärnu aastaüritus

Detsember: Osalemine ELKS aastalõpukonverentsil

Võimalusel osaleme Keskkonnaameti ja teiste keskkonnaga seonduvatel ning loodushoidu käsitlevatel üritustel ning jooksvalt korraldatavatel ELKS üritustel.

Katrin Pärn

Tegevusplaani aasta: 
2016