Pärnu osakonna läbiviidud tegevused 2018 aastal


13.02 Toimus Pärnu juhatuse koosolek, kus arutati üldkoosoleku ettevalmistamist ja
2019 tegevuste plaani ning 2018 tehtut.
27.02 Toimus Pärnu osakonna üldkoosolek Pärnu loodusmajas., osavõtjaid 21. Eedi
Lelov tutvustas loodusmaja ja näitusi. Tiiu Pärn tegi kokkuvõtted eelmise kahe
aasta tegemistest ja tutvustas 2019 aasta tegevusplaani. Valiti uus juhatus:
Hele Einmann, Katrin Pärn, Mare Arumäe, Eedi Lelov, Kadri Jõgi, Maia-Liisa
Kavandik, Tiiu Pärn.
27-29.07 LKS üleriigiline 51. kokkutulek Kauksis, Iisakul ja Alutaguse maastikel.
Pärnumaalt oli osalejaid kokku 29, neist 25 täiskasvanut, 2 õpilane ja 2
eelkooliealist last.
01.10 Toimus Pärnu osakonna juhatuse koosolek, kus tehti kokkuvõte suvisest
kokkutulekust ja arutati jooksvaid küsimusi, sh 6.10 toimuva retke
korraldusega seonduvat.
6.10 Toimus kohtumine LKS Kitzbergi osakonnaga ja ühine bussiretk Pärnumaal
Häädemeeste ranniku loodus- ja kultuuriväärtustega tutvumiseks. Külastasime
Tahkuranna golfi, President Konsantin Pätsi sünnikohta, Häädemeeste
ajalooline kihelkonnakeskust. Kabli linnujaama tegemisi tutvustas Madis
Leivits ja saime vaadata rändlindude rõngastamist. Käisime läbi Rannametsas
Luitemaa loodusraja ja tutvusime Jõulumäe tervisekeskusega. Retke juhtisid
Maia-Liisa Kasvandik ja Tiiu Pärn. Pärnu osakonnast osalesid veel Hele
Einmann, Ants Kangur, Aime Veste, Toivo Rajandi, Kadri Jõgi, Anneli
Mäesalu. Kitzberi osakonnast osales ca 30 inimest.
Ülevaate koostas Tiiu Pärn

Tegevusplaani aasta: 
2019