Pärnu osakonna läbiviidud tegevused 2016. aastal

29.03  Pärnu osakonna üldkogu, kus osales 19 liiget.

20.04. Toimus Pärnu osakonna juhatuse koosolek, kus arutati 2016 aasta tegevusi.

14.05 Linnuvaatluspäev  Pärnu rannaniidul, osales 15 inimest.

03.06 Toimus Pärnu juhatus koosolek, kus arutati  Lõuna-Pärnumaa retke korraldamist ja Pärnu osakonna  osalemist üleriigilisel kokkutulekul Hiiumaal.

18.06 Retk Lõuna- Pärnumaale, tutvuti piirkonna loodus- ja kultuuriväärtustega ning planeeritava Rail Baltic raudtee trassikoridori asukohaga, osales 15 inimest.

25-27.07 LKS üleriigiline kokkutulek Hiiumaa, Pärnumaalt osales 36 inimest.

01.09 Toimus Pärnu osakonna  juhatuse koosolek, kus tehti kokkuvõte suvisest kokkutulekust ja arutati jooksvaid küsimusi.

18.09 Toimus kohtumine LKS Kitzbergi osakonnaga ja ühine retk Manija saarele, märksõnaks merekultuuri aasta. Kahest osakonnast kokku osales 50 inimest.

06.11  Eesti Looduskaitse  Seltsi 50. juubeli konverentsile teemal „Kuidas hoida Eestit - meie loodust ja kultuuri", mis toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis osalesid 4 Pärnu seltsi esindajat.

01.12  Toimus Pärnu osakonna juhatuse koosolek, kus räägiti ERM-is toimunud juubeliüritusest, talvistest tegemistest.

09.12 LKS-i  esindamine MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu üldkoosolekul Varblas, osales 2 Pärnu osakonna esindajat.

 

Ülevaate koostas

Tiiu Pärn