Pähnis oli ELKS Täiskogu ja algas SUVI

Pähni Looduskeskuses toimus ELKS Täiskogu. Kohal oli 30 seltsi esindajat. Varstu osakonna Juhid Silver Sild ja Tarmo Denks tutvustasid uhkusega uuenenud Looduskeskust. Mälestati tublit metsameest ja looduskaitsjat Vello Denksi. Kinnitati ELKS tegevus ja majandusaruanne, klaariti  tegematajätmisi ning tutvuti Paganamaaga. Võeti vastu pöördumine planeeritavate dolokarjääride vastu. Märkamatult saabus SUVI.