Narva osakonna tegevuskava 2016. aastaks

1. ELKS-i suvepäevades osalemine.

2. Pähklimäe piirkonnas Narvas territooriumi koristamine.

3. Pimeaias asuva Albert Üksip`ile monumendi ümbruse korrastamine ja tutvustamine.

Nadežda Tšerkašina

Tegevusplaani aasta: 
2016