NARVA osakonna 2019 aasta tegevuse plaan, NARVA osakond 2018

ELKS NARVA osakonna 2019 aasta tegevuse plaan

1. Osalemine ELKS kokkutulekul
2. Pähklimäe piirkonnas territooriumi koristamine
3. Pimeaias asuva Albert Üksipi monumendi ümbruse korrastamine ja
tutvustamine.

NARVA osakond 2018

1. Koristasime territooriumi Pähklimäe piirkonnas.
2. Korraldasime ökoloogilise kokkutuleku (kavas uurimisprojektide esitlus ja
kaitsmine, loeng-vestlus „Ökoloogilised probleemid“, sotsiaalse ökoloogilise
reklaami võistlus, keskkonnamängud)
3. Külastasime Allmaa-muuseumi ja Ida-Virumaa suurt ettevõtet AS Narva Vesi.
4. Osalesime ELKS üleriigilisel kokkutulekul.
Nadežda Tšerkašina, Narva osakonna esimees

Tegevusplaani aasta: 
2019