Maardu osakonna tegevuskava 2016. aastaks

1.Fotokonkursi läbiviimine teemal Ilusam looduspilt Maardus 2016.a.

2.Jätkuvalt regulaarne koostöö Maardu linna koolide loodusõpetajatega

3.Osalemine matkaraja rajamisel Maardu endise Keemiakombinaadi karjääride aladel (Silla uusehitus üleendise vee all oleva dranžee)

4.Osaleda aktsioonis Teeme ära 2016.a. looduskaitse ürituse läbiviimisel

5.Organiseerida Maardu linna kooliõpilastele ekskursioon Tallinna Botaanika aeda

6.Osaleda vabariigi looduskaitse alaste ürituste läbiviimisel

7.Kasutada ära Loodusomnibussi regulaarseid väljasõite, tutvumaks Eesti loodusega.

8.Selgitada välja 2015.a  Maardu linna parim loodusesõber ja organiseerida tema autasustamine.

9.Koondada õpilased suvel koolivaheajal Maardu  töö- ja puhkelaagrisse, mis toimub sellel aastal juba 15 korda. Osavõtt on kuni 350 õpilast kokku III vahetuses.

Hans Vinkmann, esimees

Tegevusplaani aasta: 
2016