MAARDU osakonna 2019. aasta tegevuste ülevaade

Osalesime seltsi üleriigilistel üritustel - kokkutulekul ja kongressil Vigalas ning Eesti looduse päeval Iisakul, ent põhitähelepanu oli kohaliku piirkonna tegevustel ja seltsi tutvustusel kogukonnale. Käivitasime osakonna lehe Facebookis, viisime läbi küsitluse piirkonna loodusprobleemidest. Osalesime Muuga päeval, kus rääkisime ka jäätmete sorteerimisest. Uuendasime koostööd Kallavere Keskkooliga ja tutvustasime Rohelise Kooli programmi. Sügisel toimus loodusretk Maardu lõunakarjääri, kus vaatasime inimtekkelise ja loodusmaastiku põimumist ning nautisime sügisese looduse ilu.

Tegevused üksikasjalikumalt:

  • 27.06.2019 osakonna koosolek.
  • Osalesime ELKS kokkutulekul ja kongressil 26.-28.07.2019 Vigalas. Kokkutuleku programmi raames tutvusime Vigala mõisapargiga, käisime Avaste mäel, kuulasime infot Vigala lehiste kohta, külastasime Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli ning Vana-Vigala mõisat, pärandkultuuriloo näitust ja põlevkivinäitust ning teisi huvitavaid kohti.
  • Küsitlus ELKS Maardu osakonna Facebook lehel ja Facebooki grupis piirkonna peamistest probleemidest. Vastanute jaoks oli suurim probleem metsaaluste prügistamine: tuuakse nii vanu rehve, ehitusprahti, aiajäätmeid kui ka lihtsalt erinevat sodi.
  • Osalesime Eesti looduse päeval 17.08 2019 Iisaku lauluväljakul ja selle ümbruses.
  • Osalesime Muuga päeval 18.08.2019 Eesti looduse päeva kohaliku üritusena. Tutvustasime ELKS-i ja ELKS Maardu osakonda ning, koos keskkonnaspetsialistidega ka jäätmete sorteerimise võimalusi.
  • Augustis uuendasime koostööd Kallavere Keskkooliga, tutvustasime Rohelise Kooli programmi ja teisi loodusteemasid. Kallavere Keskkool liitus Rohelise Kooli programmiga oktoobris 2019.
  • Loodusretk Maardu lõunakarjääri 13.10.2019. Jalgsimatka eesmärgiks oli tutvustada koduümbruse loodust, näidates inimtekkelise ja loodusmaastiku põimumist, paekivil kui rahvuskivil baseeruvat rahvusmaastikku ning inimeste poolt ebaseaduslikult loodusesse ladustatud jäätmete edasist kulgu. Loodusretkel rääkisime loodusest ja looduskaitsest, piirkonna ajaloost ja kultuurist (sealhulgas küladest ja kiviaedadest), karjääri ajaloost ja tänapäevast, keskkon­na­­hoiust ja jäätme­käitlusest. Tutvusime taimede ja seentega ning arutlesime kobraste tegevuse jälgede üle. Retkel oli 23 osalejat (sh 8 last) + retkejuht. Retk finantseeriti osaliselt Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti raames.
Tegevusplaani aasta: 
2019