Märjamaa osakonna tegevuskava 2016. aastaks

MÄRJAMAA OSAKONNA teadaandmine seoses merekultuuri aastaga.

29.03. Lennart Meri mälestusüritus ehk Suure Lennu kaar, tulede tee.

Bussiekskursioon Lõuna-Läänemaale Hanilasse ja Virtsu. 1 tund enne päikeseloojangut/kell

18.58/ tulede süütamine Virtsu tuulepargis. Koos korraldavad Velise Kultuuri ja Hariduse

Selts, Sillaotsa Talumuuseum, Velise Muinsuskaitse Selts ja ELKS Märjamaa osakond.

Kevadel – talguretk Rangu nõmme Th. Lippmaa kivi juurde.

Mai – Looduskaitsekuu Raplamaa bussiretk koos Keskkonnaametiga

Juuni – Matk Raplamaa sümboltaime kasvupaikadesse Vanamõisa- Jalase

Juuni – Traditsiooniline retk Tunne koduvalda – seekord Laukna Laukna,Maidla

Sillaotsa Talumuuseumi metsaraja uuendamine -Veski küla

Juuli – Seltsi üleriigiline kokkutulek Hiiumaal.

September – Loodusõhtu Sillaotsal, üks Raplamaa õhtutest.

Kalev Tihkan

Tegevusplaani aasta: 
2016