MÄRJAMAA osakond 2019 a kava, TAGASIVAADE aastale 2018

MÄRJAMAA osakond 2019 a kava

Koos ELKS Rapla rahvaga AASTA linnu tutvusõhtu märts 2019
Lennu Tulede Tee õhtu Märjamaa vallas 29.03.2018
Talgud Rootsi kuninga sünnipäeval 30.04.2019
Aktsioon Pesakastid versus Üleraied kevad 2019
Sillaotsa Talumuuseumi looja Aadu Parnabas 100 teemaõhtud suvi-sügis 2019
Pärandilooline reis koos Rapla rahvaga Alempoisi muinasmaakonda 2019
Taimeretk Jaaninõmme juuni 2019
Ants Lauter 125 tähistamine koos Sillaotsa Talumuuseumiga
Märjamaa valla uued külad - reis JÄDIVERE ja PALLIKA maadel 10.06.2019
Kaasalöömine LVA päeval Kuusikul juuni 2019
Osalemine ELKSi vabariiklikul kokkutulekul juuli 2019

Kalev Tihkan

MÄRJAMAA osakonna TAGASIVAADE aastale 2018

1. Lennu Tulede Tee õhtu Laipmannide sünnitalu PAIBA maadel Araste külas Vigala
kihelkonnas 1tund enne loojangut 29.03.
2018
2. Ühisosa TEEME ÄRA ettevõtmistega 30.Aprill
2018
TALGUd koos Velise Kultuuri ja Hariduse seltsiga Linnustel Rootsi sõjaülikute matusepaigas
3. Talgupäev V-Nurtu rehe tammiku heaks 06.05.2018
4. Kaasabi Märjamaa valla EV 100 tammiku rajamisel-hooldusel 16.05.2018

5. Osalemine mälestusüritusel Jaan Eilartile mõeldes (85) Järvamaal Pala-Reeglal ja Puhu-
Ristis Põltsamaal 24.06.2018

6. Ühisreis ELKS Rapla rahvaga Põhjarannikule ja NARVA 14.-15.07. 2018 ("Presidendi-
eelne ekspeditsioon")

7. Osalemine ELKS kokkutulekul ALUTAGUSE rahvuspargis
27.-29.07.2018
8. Koos Sillaotsa Talumuuseumiga bussiretk Märjamaa valla uutesse küladesse (Kõrvetaguse
Riidaku Pühatu)
06.08.2018
9. Pärandilooline rännak Nurtu 4 külas Lembit Tihkani juhtimisel 30.09.2018
10. Ühisüritus EV100 tammepargi "võrgustamiseks" Velisel 13.10.2018

Tegevusplaani aasta: 
2019