Lugupeetud Elle Mälbergil täitus 10. aprillil 106. Õnnitlused Seltsi poolt!

ELKS Räpina osakonnal on kavas paigaldada oma osakonna asutajaliikmele nimeline pink. Selleks on võimalus teha annetusi arvelduskontole nr.10220020208018 SEB Pangas, lisades selgituses „Pink Elle Mälbergile“.

Õpetaja Elle Mälberg tähistab 100. sünnipäeva

Oskar Tuvik, Räpinas, 2007. aasta aprillis

Elle Mälberg sündis 10. aprillil 1907. aastal Räpina valla Linte küla Villaku talus. Õppis Raadama Ministeeriumikoolis 1916 – 1920, Köstrimäe Kihelkonnakoolis 1920 - 1921, Räpina Kõrgemas Algkoolis 1922. aastal, Räpina Reaalgümnaasiumis ja Räpina Põllumajanduslikus Ühisgümnaasiumis, mille lõpetas 1927. aastal. Veel õppis ta Tartu Ülikoolis, kus valmistati ette õpetajaid vabariigi põllumajanduslikele koolidele. Algklasside õpetaja kutse omandas Tallinna Pedagoogiumi juures 1931. aastal. Oli õpetaja kohusetäitja Võõpsu ja Raadama algkoolides.

1932. aastal sai õpetaja Raudmanson ainukese naisõpetajana koha Räpina 6-klassilises Algkoolis. Töökoht tuli läbi konkursi, kandidaate oli kolm. Õpetaja ametis tuli end pidevalt täiendada. Ta võttis osa Tartus ja Tallinnas naiskäsitöö ja käsitöö kursustest, osales võimlejana Ernst Idla poolt korraldatud Eesti Mängudel.

Lõuna-Eesti avalike tegelaste bibliograafiline leksikon avaldab leheküljel 196 preili Ella Raudmansoni kohta andmeid. Nende hulgas seda, et ta oli 1935. aastal Räpina Naiskodukaitse asutajaliige ja spordiosakonna juhataja, oli kodutütarde rühma asutajaks ja vanemaks, võttis osa laulukoori ning näiteringi tööst, oli Räpina Haridusseltsi liige, autasustatud Kaitseliidu III klassi Valgeristiga.

1937. aasta septembris eestistas nime – uus nimi Elle Raudver, 1939. aastal abiellus Olev-Martin Mälbergiga. Elle Mälbergi üks viljakamaid tegevusi oli rahvatantsuringi juhendamine. Räpina laulupidudel oli ta rahvatantsu üldjuhiks. Pärast sõda juhendas ta koolis seitset tantsurühma. Rahva- ja karaktertantse õpetas Elle Mälberg 1962. aastani

Viiekümnendate aastate lõpul asus õpetaja Elle Mälberg rajama kooliaeda ja juhendama noori loodusesõpru. See hõivas teda jäägitult ning töö kandis head vilja. Tema töö tulemuslikkus andis terve põlvkonna biolooge. Tuntumad neist on õed-vennad Tensonid,  Nikolai Laanetu, Valentina Somova, Külli Samuel ja palju teisi. Eduka tegevuse eest bioloogia õpetajana omistati talle teenelise õpetaja aunimetus. Tema juhendamisel on Räpinasse rajatud kolm kooliaeda, mis olid vabariigi parimad.

Õpetaja Elle Mälberg on pühendanud kogu oma elu looduse kaitsmisele, kujundamisele, arendamisele ja järelpõlve kasvatamisele. Ta oli Eesti Looduskaitse Seltsi Räpina osakonna asutajaliige. Praegugi, saades 100 aastaseks, on Elle Mälberg elurõõmus ja kõigega kursis olev Räpina linna aukodanik.

Endised töökaaslased, sõbrad, tuttavad ja õpilased soovivad Teile, õpetaja Elle Mälberg, palju õnne ning edaspidiseks tervist ja jaksu.