LKS Pärnu osakonna tegevuskava 2019, läbiviidud tegevused 2018 aastal

Aeg: 
01. Aprill 2019
LKS Pärnu osakonna tegevuskava 2019

16. jaanuar, juhatuse koosolek
Veebruar, linnuretk Pärnus
Märts, juhatuse koosolek
Aprill, kevadmatk Pärnumaal (Matsalu Rahvuspark ja Lihula)
19 mai, ühine loodus – ja kultuuriretk koos Kitzbergi osakonnaga
Juuli viimane nädalavahetus, ELKS üleriigiline kokkutulek
August, retk Saarde vallas koos pipratalu külastusega
Oktoober, juhatuse koosolek
Detsember, osalemine ELKS aastakonverentsil
Ja veel :
Võimalusel osalemine Keskkonnaameti ja teiste keskkonnaga seonduvatel ning
looduhoidu käsitlevatel üritustel ning jooksvalt korraldatavatel ELKS üritustel.
Juhatuse koosolekud: jaanuaris, aprillis, juunis ja novembris, vajadusel täiendavalt
Koostas Tiiu Pärn

Pärnu osakonna läbiviidud tegevused 2018 aastal

13.02 Toimus Pärnu juhatuse koosolek, kus arutati üldkoosoleku ettevalmistamist ja
2019 tegevuste plaani ning 2018 tehtut.
27.02 Toimus Pärnu osakonna üldkoosolek Pärnu loodusmajas., osavõtjaid 21. Eedi
Lelov tutvustas loodusmaja ja näitusi. Tiiu Pärn tegi kokkuvõtted eelmise kahe
aasta tegemistest ja tutvustas 2019 aasta tegevusplaani. Valiti uus juhatus:
Hele Einmann, Katrin Pärn, Mare Arumäe, Eedi Lelov, Kadri Jõgi, Maia-Liisa
Kavandik, Tiiu Pärn.
27-29.07 LKS üleriigiline 51. kokkutulek Kauksis, Iisakul ja Alutaguse maastikel.
Pärnumaalt oli osalejaid kokku 29, neist 25 täiskasvanut, 2 õpilane ja 2
eelkooliealist last.
01.10 Toimus Pärnu osakonna juhatuse koosolek, kus tehti kokkuvõte suvisest
kokkutulekust ja arutati jooksvaid küsimusi, sh 6.10 toimuva retke
korraldusega seonduvat.
6.10 Toimus kohtumine LKS Kitzbergi osakonnaga ja ühine bussiretk Pärnumaal
Häädemeeste ranniku loodus- ja kultuuriväärtustega tutvumiseks. Külastasime
Tahkuranna golfi, President Konsantin Pätsi sünnikohta, Häädemeeste
ajalooline kihelkonnakeskust. Kabli linnujaama tegemisi tutvustas Madis
Leivits ja saime vaadata rändlindude rõngastamist. Käisime läbi Rannametsas
Luitemaa loodusraja ja tutvusime Jõulumäe tervisekeskusega. Retke juhtisid
Maia-Liisa Kasvandik ja Tiiu Pärn. Pärnu osakonnast osalesid veel Hele
Einmann, Ants Kangur, Aime Veste, Toivo Rajandi, Kadri Jõgi, Anneli
Mäesalu. Kitzberi osakonnast osales ca 30 inimest.
Ülevaate koostas Tiiu Pärn