LKS Pärnu osakonna tegevuskava 2019

LKS Pärnu osakonna tegevuskava 2019

16. jaanuar, juhatuse koosolek
Veebruar, linnuretk Pärnus
Märts, juhatuse koosolek
Aprill, kevadmatk Pärnumaal (Matsalu Rahvuspark ja Lihula)
19 mai, ühine loodus – ja kultuuriretk koos Kitzbergi osakonnaga
Juuli viimane nädalavahetus, ELKS üleriigiline kokkutulek
August, retk Saarde vallas koos pipratalu külastusega
Oktoober, juhatuse koosolek
Detsember, osalemine ELKS aastakonverentsil
Ja veel :
Võimalusel osalemine Keskkonnaameti ja teiste keskkonnaga seonduvatel ning
looduhoidu käsitlevatel üritustel ning jooksvalt korraldatavatel ELKS üritustel.
Juhatuse koosolekud: jaanuaris, aprillis, juunis ja novembris, vajadusel täiendavalt
Koostas Tiiu Pärn

Tegevusplaani aasta: 
2019