Lihula osakonna tegevuskava 2016. aastaks

1. Mälestuste kogumine asutajaliikmetelt  jaanuar

2. Märgalade päeva tähistamine õpilastega veebruar

3. Aasta linnu tutvustamine märts

4. Aasta puu ja orhidee tutvustamine aprill

5. E. Kumari mälestuskivi külastamine Kirblas

6. Gümnaasiumi loodusturismi kursusel õppijad  mai

7. Junior Ranger laagri läbiviimine Matsalu RP   juuni

8. K.Porgi mälestuskivi ja Laelatu puisniidu külastus juuni

9. E.Kumari mälestuskivi ja Puhtulaid, matk juuli

10. Karsusselja pärna, põlispuu külastus, matk noortele  august

11. Mastalu loodusfilmide festivali külastus september

12. Lindude sügisrände vaatlused sept.-okt.

13. Aasta looma tutvustus oktoober

14. Uute loodusraamatute tutvustus linna raamatukogus november

15.MAFF väärtfilmide vaatamine  detsember

Marje Loide

Tegevusplaani aasta: 
2016